La humla suse: Slik bidrar Forskningsparken til biologisk mangfold

Publisert: 22 juni 2023

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Angelique Culvin-Riccot

Grøntområder og biologisk mangfold er kanskje ikke det du forbinder mest med Forskningsparken. For du visste kanskje ikke at det finnes både dam, bekk, grønne tak og snart en blomstereng som bidrar til å skape liv i området rundt parken?

Hvis du ankommer Forskningsparken med t-bane, enten til stasjonen med samme navn eller via Blindern T, vil du gå gjennom områder som er anlagt med tanke på å øke det biologiske mangfoldet i området.

– I dammen som ligger mellom UiOs Institutt for Informatikk og Forskningsparken finnes det allerede et rikt liv med dyr og insekter, og med tiden kan det være at det kommer fisk også, sier Erik Ersnes, teknisk sjef i Forskningsparken.

Dammen foran Forskningsparken er laget i samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo kommune.

Dammen er et samarbeid mellom universitetet, kommunen og Forskningsparken. Planen er at Gaustadbekken skal ledes inn i dammen, videre forbi Blindern T og til slutt ned til Frognerparken.

Blomstereng og insektshotell

Det er ikke mange gressplener rundt parken, og snart blir det færre:

– En plen er i praksis en grønn ørken, så vi ønsker nå å gradvis erstatte gress med stedegne blomster som kan være mat for insektene, sier Erik.

Blir det full blomsterprakt allerede denne sommeren?

– Det har allerede kommet opp en del blomster i hagen ved Living Kitchen-kantinen. Vi kommer til å så flere arter her, men det vil ta tid før det står i full blomst.

Erik Ersnes er teknisk sjef i Forskningsparken og en ivrig forkjemper for biologisk mangfold.

– Hvis du tar deg en tur på takhagen til møtesenteret Gaustadtoppen, så vil du oppdage en rekke blomsterarter som er spesielt valgt ut for å øke det biologiske mangfoldet, sier Erik. – I tillegg er det jo veldig pent!

Om sommeren er det yrende liv på takhagen.