Kildesortering i Forskningsparken

Publisert: 04 januar 2020

Tekst: --

I miljøstasjonen i U1, rett ved utkjøringen fra garasjen finner du beholdere for avfall. Der kan du kaste spesialavfall som f.eks. glass, porselen, metall, el-avfall og batterier.

Har du noe som fortsatt er brukbart?

Del det i Forskningsparken Community på Facebook, så kanskje noen i Forskningsparken kan arve det istedenfor at det går i søpla.

Større avfallsmengder

Har dere større avfallsmengder kontakt vaktmester@forskningsparken.no. Vi kan bistå f.eks med å bestille ekstra avfallsbeholdere og sikker makulering. Ved flytting kan vi hjelpe til med demontering og sørge for riktig transportvei gjennom bygget, evt plassering av container. Leietaker må selv ta denne kostnaden.

Dette kan du levere i Miljøstasjonen:

Matavfall

 • Matrester

 • Kaffefilter/grut

 • Tørkepapir/papirservietter

 • Matpapir

 • Teposer

 • Nøtteskall

 • Kjøtt og kjøttbein

Matavfall tømmes regelmessig – 1 gang pr. dag. 

Ikke kast: Kaffekapsler, disse skal i restavfall.

Papp/papir/kartong

 • Kopipapir

 • Datalister

 • Aviser

 • Ukeblader

 • Konvolutter

 • Reklame

 • Gråpapir

 • Makuleringspapir

 • Brun papp

 • Massiv papp

 • Kartong / tomme pizzaesker

 • Drikkekartong (Skyll-Brett–Stapp)

Restavfall

 • Alt du ikke kan sortere

 • Isopor

Brennbart restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut papir, plastemballasje, matavfall, glass- og metallemballasje, treverk, metaller, farlig avfall og EE-avfall. 

Plastemballasje, myk plast

 • Klare og fargede plastposer

 • Plastsekker

 • Strekkfilm

 • Pallehetter

 • Transportfolie

 • Bobleplast

 • Myk skumplast

 • All annen plastemballasje

Plastfolie kastes i sekkestativet i Miljøstasjonen. Dette er plast som normalt oppstår der man av-emballerer varer og det blir gjerne store volumer. Dersom man ofte av-emballerer varer kan det være lurt å ha et eget strupesekkstativ til sortering av myk plastfolie.

For laboratorier: 

Returplast av typen PELD (myk folie) PEHD/ PP (plastkanner) PET (plastflasker) bør samles i egen 240L klar plastsekk med knyting. Sekken plasseres på oppmerket område utenfor miljøstasjonen. Plastsekker kjøpes inn av leietaker. 

Stroppebånd og isopor kastes som restavfall. 

Plastemballasje, hard

 • Plastflasker, plastkanner, plastkasser

 • Laminater av plast, stiv plast i form av begre og lignende.

 • Blomsterpotter

 • Stiv fraktemballasje i plast, som ved kjøp av datautstyr

Ikke kast:Isopor, dette skal i restavfallskomprimator. 

Elektronisk avfall

 • PC-er

 • Kopimaskin

 • Mobiltelefoner

 • Lamper

 • TV

 • Elektriske apparater

 • Kabler/ledninger

 • Elektrisk verktøy

Settes i eget bur som er plassert mellom komprimatorene.

Glass- og metallemballasje

 • Brus, vin- og ølflasker, engangsflasker 

 • Matemballasjeflasker / glass Matemballasjeflasker i glass

 • Brunt laboratorieglass, rengjort

 • Hermetikkbokser fra matvarer

 • Aluminiumsprodukter/former

 • Metallbokser som det ikke er pant på

 • Tuber fra kaviar, ost o.l.

 • Metallokk fra konserveringsglass og flasker

 • Aluminiumsfolie

Ikke kast:drikkeglass, de kan inneholde bly og forringer gjenvinningskvalitetet. Drikkeglass skal i Porselen og keramikk.

Jern/metall

 • Metallskinner og andre metallgjenstander

 • Produkter av magnetisk jern

Legges i egen 660 liter`s beholder som er plassert mellom komprimatorene.

Trevirke

 • Paller

 • Møbler uten større metallgjenstander (<1kg)

Dette plasseres på oppmerket plass utenfor miljøstasjonen. Se kart under. Ved store mengder trevirke / møbelavfall, kontakt vaktmester@forskningsparken.no   

Porselen/keramikk

 • Pyrexkolber, reagensrør og lignende laboratorierglass som ikke er emballasje

 • Brunt laboratorieglass, ikke rengjort

 • Porselen, keramikk

 • Kopper

 • Drikkeglass

 • Serveringsfat

Batterier

 • Alkaliske batterier

 • Knapp-celle

 • Mobiltelefon-batterier

 • Oppladbare batterier

NB. Alle Li-ion batterier må påsettes plasttape på polene/kontaktpunktene for å redusere risikoen for kortslutning. Større blybatterier skal leveres til forhandlere av disse.

Dersom dere ønsker en egen lokal innsamlingsboks for batterier, ta kontakt med resepsjonen. Denne beholderen må dere selv tømme i batteri returpunktet inne i Miljøstasjonen.   

Lysstoffrør og sparepærer

 • Lysrør

 • Sparepærer

 • Sokkelpærer

Smittefarlig avfall

Forskningsparken har et permanent låst rom (nr 11202) for mellomlagring av denne type avfall. Rommet har inngang via miljøstasjonen. Tilgang til rommet via kortstyrt dør. Dette rommet er kun til bruk for korttids mellomlagring av mindre mengder spesialavfall typisk i forbindelse med laboratorievirksomhet i Forskningsparken. 

Egen rutine gjelder for rommet. Ta kontakt med vaktmester@forskningsparken.no for mer informasjon.