La ikke avfallet gå til spille

Publisert: 08 mars 2023

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Angelique Culvin-Riccot

Er du flink til å kildesortere på jobb? Tallene viser at du sannsynligvis har litt å gå på. Alle som jobber i Forskningsparken sorterte i 2022 ca 55% av sitt avfall. Det vil si at nesten halvparten av alt som ble kastet gikk i restavfallet.

- Vi ønsker å ligge på en sorteringsgrad på 70%. Så vi er et lite stykke unna målet, innrømmer Steffen Hammersgaard som er driftsleder i Forskningsparken.

Per 1. januar 2023 er det lovpålagt med kildesortering i alle næringsbygg, og i Forskningsparken er det flere år siden vanlige søppelbøtter ble byttet ut med stasjoner for kildesortering. I tillegg finner du beholdere for avfall i miljøstasjonen i U1, rett ved utkjøringen fra garasjen. Der kan du kaste spesialavfall som f.eks. glass, porselen, metall, el-avfall og batterier.

- Hvis du trenger en pappeske for oppsamling av batterier, kan du be om dette i Service Desk. Når boksen er full, tømmer du den i rett beholderen i miljøstasjonen, sier Steffen.

Kildesortering og Miljøstasjon

Du finner stasjoner for kildesortering flere steder i bygget. I U1 finner du vår Miljøstasjon hvor du kan levere papp, papir, glass, metall batterier, el-avfall etc.

Se oversikt over avfallsortering her.

.

.

Søppelet skal telles

Oslotech, som driver Forskningsparken kan hver måned hente ut rapporter på avfallet som produseres i parken. I tillegg vil de nå gjøre en analyse av restavfallet for å finne ut hvor det er rom for forbedringer i kildesorteringen.

- Det blir spennende å se, sier Steffen, men minner om at det ikke er rapporter og analyser som gjør sorteringsjobben.

- Hvis vi alle bruker to sekunder ekstra når vi kaster noe, og tenker: Er dette restavfall, eller kan det legges i en av de andre dunkene som står rett ved siden av? Da vil sorteringsgraden automatisk gå opp.

Hjelp oss med sorteringen

Ser du frittstående søppelkasser i parken, uten mulighet for kildesortering? Meld fra til vaktmester@forskningsparken.no så blir den byttet ut.