Forskningsparkens historie

Forskningsparken ble offisielt åpnet i 1989. Siden den gang har Forskningsparken blitt et ledende senter for vekst, innovasjon og utvikling.

Da Forskningsparken først ble etablert, fantes det ingen lignende anlegg i Norge. Idéen var å bidra til at forskningsbaserte resultater kunne bli kommersialisert. En forskningspark skulle være et redskap for å styrke samarbeidet mellom industrien og forskningen. Tanken om at industrien og næringslivet på den ene siden og forskningsmiljøene på den andre siden skulle samarbeide om dette, innebar å føre historien om innovasjon inn på nye spor.

Milepæler i vår historie

Innovasjonssenteret A/S ble stiftet i 1984, og var i drift fra sommeren 1985. I 1990 slo Innovasjonssenteret seg sammen med Forskningsstiftelsen i Oslo-regionen (FOSFOR) og fikk navnet Forskningsparken AS. Det nye selskapet var allerede lokalisert i nye lokaler i Gaustadbekkdalen og siden har dette bygget vokst til dagens Forskningsparken. Oslotech AS driver Forskningsparken og har initiert og eier helt eller delvis de ulike initiativene Startuplab, Aleap, ShareLab og flere initiativer for vekst.

Les mer

Forskningsparkens historie

Forskningsparken ble offisielt åpnet i 1989. Nedenfor finner du utvalgte milepæler i vår rike innovasjonshistorie.

Bjørn Erik Reinseth ny adm. direktør i Forskningsparken

Bjørn Erik Reinseth er av styret i Oslotech ansatt som ny administrerende direktør i selskapet etter Karl-Christian Agerup som har ledet selskapet de siste 10 årene.

Cutting Edge Festival 2019 - Alt.Future

Cutting Edge festivalen har på kort tid etablert seg som en festival som teknologinteresserte valfarter til for å få med seg de nyeste trendene globalt, og samlet i fjor over 1000 mennesker.