Forskningsparkens historie

Publisert: 15 november 1989

Tekst: Oslotech AS

Forskningsparken ble offisielt åpnet i 1989. Nedenfor finner du utvalgte milepæler i vår rike innovasjonshistorie.

1984

 • Innovasjonssenteret A/S stiftes. Eiere var Universitetet i Oslo, Oslo kommune, 11 større industribedrifter og forskningsinstituttene i Oslo. Dette var starten på Forskningsparken.

1985

 • Svenning Torp ansettes som daglig leder og administrerende direktør i Innovasjonssenteret.

1988

 • Eiendomsdirektør Kjell Haugen ser ut over byggeplassen til Forskningsparkens første bygg, D og E.

1988

 • H.K.H. Kronprins Harald legger ned første grunnstein i Forskningsparken 25. oktober 1988.

1989

 • Statsminister Jan. P. Syse åpner Forskningsparken 15. november 1989 med et velrettet hugg.

1990:

 • Bioteknologisenteret (nå NCMM) flytter inn i Forskningsparken.

1990

 • Nystiftede Forskningsparken Montessori barnehage åpner sine dører for de første barna, i samme brakke som Innovasjonssenteret AS først holdt til. 

1993

 • Internettselskapet Oslonett flytter inn i Forskningsparken og publiseres Norges første kommersielle webserver samme året. Selskapet ble senere kjøpt opp av Schibsted og døpt om til Schibstednett. Selskapet fusjonerte med Telenor Online den 1. februar 1997, som resulterte i etableringen av selskapet SOL.

1994

 • Mogul Media etableres av Øivind Gunnufsen og selskapet flytter inn i Forskningsparken.

1995

 • FORNY-programmet etableres av Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

 • Forskningsparken fikk rollen som operatør av FORNY Oslo, som ble et viktig virkemiddelet i arbeidet for å kommersialisere forskningsresultater.

1996

 • Ole Jørgen Marvik og Ragnhild Paulsen etablerer Affitech i Forskningsparken. Inger Sandlie satt i styret som vitenskapelig rådgiver. Morten Isaksen var forretningsutviklingsleder. 

 • Chipcon Group etableres i Forskningsparken av de tre Sintef-forskerne Geir Førre, Sverre Dale Moen og Svein Anders Tunheim. Selskapet ble i 2006 solgt til Texas Instruments for 1,3 milliarder.

1997

 • Mogul Media lanserer Netvertiser, en løsning for å vise reklame og nyheter på skjermspareren. Les mer om lanseringen på digi.no

 • Prissammenligningstjenesten Mascot Interactive etableres i Forskningsparken, senere omdøpt til Zoomit AS. Selskapet fusjonerte med franske Kelkoo under IT-boomen i 2000.

1998

 • UiOs mediesenter flytter inn og kalles InterMedia.
  UiO: Institutt for Medier og kommunikasjon.

1999

 • Polypure etableres og flytter inn i Forskningsparken. Selskapet utvikler polyetylenglykol (PEG), en polymer forbindelse som benyttes i en lang rekke kjemiske, biologiske, medisinske, industrielle og kommersielle anvendelser.

 • Gründerdagen ble arrangert for siste gang i 2012, til fordel for Cutting Edge-festivalen. 

 • Nærings- og handelsminister Lars Sponheim legger grunnsteinen for Forskningsparkens bygg C og B. 

 • Forskningsparkens inkubatorprogram etableres i samarbeid med SIVA. Et utviklingsmiljø for gründere og oppstartsselskaper.

2001

 • VentureLab AS etableres i Forskningsparken for å bistå vekstselskaper med rådgivning og forretningsutvikling, og med målrettet og effektiv kobling mellom gründere og private-/institusjonelle investorer.

2003

 • Bio-Medisinsk Innovasjon (BMI), en inkubator for biomedisinske oppstartsselskaper, etableres av Medinnova (nå Inven2) og Forskningsparken. BMI var med å investere i en rekke biomedisinske selskaper som Otivio, Cardiaccs, Nextera og Vaccibody.

 • VentureLab Investment Forum arrangeres i Forskningsparken for 5. gang.

2004

 • Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet åpner Senter for materialvitenskap og nanovitenskap i Forskningsparken.

 • Birkeland Innovasjon åpnes av næringsminister Børge Brende. Birkeland Innovasjon (nå Inven2) skulle fungere som et redskap for bedre samarbeid mellom UiO og næringslivet. 

2005

 • Miljøvernminister Helen Bjørnøy la ned grunnsteinen for bygg F, G og H, Miljøforskningssenteret.

 • Springfondet etableres. Forskningsparken etablerer såkornfond i et 50/50-samarbeid med Kistefos AS for å styrke innovasjonsarbeidet.

2006

 • Fasaden på østsiden er kledd i resirkulert glass. På sørsiden er bygget kledd i sibirsk lerk, et materiale som er helt vedlikeholdsfritt. Forskningsparken fikk også et solcelledrevet kraftverk på taket som på det tidspunktet var det største i Norge. 

 • Barnehagen flytter inn i nytt bygg, tegnet og tilrettelagt spesielt for montessoripedagogikk.

 • Syntavit (nå Kappa Bioscience) etableres og flytter inn i Forskningsparken. Forsker Inger Reidun Fjeldskaar Aukrust og hennes team oppdager, som første i verden, en måte å produsere vitaminet K2, MK‑7 og søkte patent i 2008. Inger ble nominert til årets kvinnelige gründer i 2010.

2010

 • Kompetanseutviklingsprogrammet Build2Grow etableres av Oslotech AS, som en del av EU's Interreg-program Kask Inkubator

 • Otivio etableres basert på patenter, prototyper og klinisk dokumentasjon utviklet ved Universitetet i Oslo. Selskapet flytter inn i Forskningsparken og utvikler produkter for å forbedre blodsirkulasjon hos pasienters armer og ben.

 • Karl-Christian Agerup tar over direktørstolen i Forskningsparken AS (nå Oslotech AS), etter Svenning Torp.

 • Forskningsparken kjøper deler av IT Fornebu Visjon AS og nettverks- og inkubatorvirksomheten overdras til Forskningsparken. Les mer om det strategiske oppkjøpet her.

 • Oslo Medtech (nå Norway Health Tech) flytter inn i Forskningsparken. 

 • Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus/Helse Sør-Øst slår sammen sine innovasjonsenheter Birkeland Innovasjon og Medinnova og Inven2 blir til. Tidligere direktør for Birkeland Innovasjon Jostein Dalland blir ansatt som direktør for Inven2. Her med Svenning Torp. 

2011

 • Det nye informatikkbygget til Universitetet i Oslo åpnes.

2012

 • Gründer Simon Souyris Strumse etablerer selskapet Flikly AS (nå Filmgrail) og selskapet blir medlem av StartupLab.

 • Vaksineselskapet Vaccibody AS flytter ut av inkubatoren BMI og inn egne kontorer i Forskningsparken med co-founder og CSO Agnete B. Fredriksen i spissen. Fredriksen tok doktorgrad i immunologi ved Universitetet i Oslo i 2007. Samme år startet hun Vaccibody sammen med veilederne, professorene Bjarne Bogen og Inger Sandlie.

 • Oslo Medtech (nå Norway Health Tech) og Oslotech åpner Medtech Growth House. Ostomycure, Otivio, UroLogical, Optinose, Skannex, RemovAid og Cardiaccs er noen av selskapene som var innom gründerveksthuset. 

 • Mattelærer Jean-Baptise Huynh og spillutvikler Patrick Marchal slår seg sammen med tidligere Opera-direktører Rolf Assev og Christen Krogh og og etablerer selskapet WeWantToKnow AS. Selskapet lanserer mattespillet DragonBox som går rett til topps i App Store. Senere får også med seg Opera-gründer Jon von Tetzchner som investor. 

 • StartupLab etableres av Oslotech AS. Nærings- og handelsminister Trond Giske åpner StartupLab samtidig med Forskningsparkens bygg A.

 • Dataspillopplæringsselskapet Attensi flytter inn i StartupLab med kun 2 ansatte. I 2017 hadde de vokst til 33 ansatte og inn i egne kontorlokaler i Forskningsparken.

 • Miljøprøvebanken åpnes i Forskningsparken.

2013

 • Parken Bakeri åpnes i Forskningsparken. 

 • Direktør i CICERO Kristin Halvorsen åpner CIENS-toppsenteret, nå en del av Forskningsparken Konferansesenter.

 • Founders Fund etableres av StartupLab, et tidligfase fond der tidligere IT-gründere gikk inn med investeringer. Fondet var på ca. 30 millioner kroner. Investeringene er gjort i selskaper som sitter i Startuplab. Initiativtaker til fondet var Tor Bækkelund, som selv var med å starte informasjonsselskapet Hugin.

 • NORTEM-mikroskopet Titan bygges inn i Forskningsparken. NORTEM står for The Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy, et samarbeid mellom Sintef, NTNU og UiO.

 • Det 15. årlige Norwegian Investment Forum arrangeres i Forskningsparken. Arrangementserien ble organisert av Oslotech AS og Venturelab AS. NIF gikk senere sammen med DNB for å arrange DNB next og 100 Pitches.

 • Cutting Edge arrangeres for første gang. Festivalen ble etablert av Inven2, UiO og Oslotech. Keynote dette året var Ayesha Khanna med sitt foredrag Emerging technology trends: Welcome to the Hybrid-Age.

2014

 • By:Larm Interactive arrangeres i samarbeid med Nordic Technology Entrepreneurship, StartupLab og Oslotech.

 • BioVerdi-rapporten lanseres. Initiativtaker til rapporten var Marius Øgaard, Oslotech og prosjektleder var Øystein Lie, NMBU og MarLife.

 • StartUiO flytter inn i Forskningsparken. StartUiO fungerer som et bindeledd mellom gründermiljøet i Norge og studentene ved Universitetet i Oslo.

 • IKT Norge og StartupLab tar initiativ til etableringen av Oslo Edtech Cluster. Klyngen flytter inn i lokalene til StartupLab og sommeren 2015 får de tildelt Arena-status fra næringsklyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.

2015

 • IKT Norge og StartupLab tar initiativ til etableringen av Oslo Edtech Cluster. Klyngen flytter inn i lokalene til StartupLab og sommeren 2015 får de tildelt Arena-status fra næringsklyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.

2016

 • Nettverket Oslo Lifetech (nå  The Life Science Cluster) stiftes med støtte fra Universitetet i Oslo, Inven2 og Oslotech

 • StartupLab etablerer Founders Fund II, et nytt fond på 70 millioner kroner. Blant investorene i dette fondet er Kjell Inge Røkke, Johan H. Andresen jr, Are Traasdahl og Jon von Tetzchner.

 • Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen åpner StartupLab's nye Hardware & IoT Lab.

 • H.M. Kronprins Haakon åpner helseinkubatoren Aleap, et initiativ av Oslo Medtech (nå Norway Health Tech), Inven2 og Oslotech.

 • Corporate Innovation Day arrangeres i Forskningsparken for første gang, en møteplass for ledere, innovatører, gründere og forskere som vil være med å skape fremtidens vinnerbedrifter!

2017

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner Mobility Lab i Forskningsparken, et samarbeid mellom Møller-gruppen og StartupLab.

 • Offisiell gjenåpning av Gaustadbekken.

2018

 • Statsminister Erna Solberg åpner ShareLab.

2019

 • StartupLab lanserer sitt tredje investeringsfond, StartupLab Founders, et fond på 100 millioner.

 • StartupLab åpner ny avdeling i Solheimsviken i Bergen.

 • Oslo Science City stiftes, et samarbeid for å utvikle området fra Gaustad, Blindern, Marienlyst til Majorstuen som innovasjonsdistriktet Oslo Science City.

 • The Life Science Cluster feirer at de har blitt Arenaklynge.

 • Aleap lanserer Norsk Helsekonsortium sammen med TTO'ene Norinnova, NTNU Technology Transfer, SINTEF, Validé og VIS. Målet med programmet er å kartlegge, tilgjengelig-gjøre og utvikle kompetanse i norsk helseindustri. Ansvarlig for programmet er Ove Solesvik i Aleap. Programmet har trårig støtte fra Siva.

2020

 • Offisiell lansering av Oslo Science City, Norges første Innovasjonsdistrikt. Lanseringen ble markert av Statsminister Erna Solberg og en rekke viktige aktører fra området.

2021

 • Offisiell lansering av industriprogrammet StartupLab Energy med Olje- og Energiminister Tina Bru tilstede. Programmet føyer seg inn blant en av StartupLab's 4 satsningsområder;

  Mobility, Data-Science, Hardware og nå Energy. 

 • 2 nye etasjer på bygg F ble klare for innflytning i desember.

2022

 • I løpet av våren 2022 stod påbyggene på bygg D klar for innflytting.

 • Vårt nye møtesenter Gaustadtoppen åpnet opp for publikum med to nye møterom, en lounge og en frodig takhage.

 • Offisiell åpning av Health2B, en møteplass for samarbeid og innovasjon mellom offentlig og privat sektor etablert av Norway Health Tech, Forskningsparken og Oslo Universitetssykehus. 

2023

 • Næringsministeren Jan Christian Vestre la grunnstenen for industriprogrammet Startuplab Construction, ledet av Ronny Liverød.

 • UiO: Livsvitenskap, Veksthuset for verdiskapning, dScience - Senter for data og beregningsvitenskap og UiO: Energi og Miljø og samlokaliseres i Forskningsparken.