Oslotech

Forskningsparken drives av Oslotech AS. Vi skaper vekst ved å koble kapital, talenter og ideer.
Telefon
22 95 85 00
E-post
post@forskningsparken.no

Oslotech er stolt sponsor av inkubatorene Startuplab, Aleap og ShareLab. Oslotech initierer klynger, nettverk og kompetanseprogrammer for å fremme innovasjon. Vårt formål er å bidra til verdiskaping i samfunnet gjennom å tilby møteplasser og infrastruktur som fremmer vekst og innovasjon. Vi skal bidra til kommersialisering av forskningsresultater og til at flere arbeidsplasser kommer ut fra kunnskapsmiljøene. Se lise over alle eiere lenger ned.

Oslotech AS deler ikke ut utbytte til sine eiere. Vi har store, ansvarlige eiere som Universitet i Oslo, Oslo kommune og SIVA, som ønsker at vi skal bidra til å skape nytt næringsliv. Løpende overskudd i eiendomsvirksomheten reinvesteres, enten i aktiviteter som støtter opp under målene (som f.eks. driftstilskudd til inkubatorene og bidrag til møteplasser) eller i bygningene i form av oppgraderinger.

Oslotech som fra starten het Innovasjonssenteret AS ble stiftet i 1984. Selskapets hovedeiere er Universitetet i Oslo, Oslo kommune og SIVA, og en rekke sentrale næringslivsaktører som Norsk Hydro, Pareto, Dyno Nobel med flere. De første arbeidsoppgavene ble definert som kontaktskaping mellom industrien og forskningen. Det overordnete målet var vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. I 1989 var første byggetrinn av det som ble kalt Forskningsparken åpnet, og deretter har det blitt bygget i etapper, til det nå 60.000 kvm store bygget.

Vi tar en aktiv rolle for å bygge miljøet i og rundt Forskningsparken sterkere. Her er noen av initiativene vi har vært med å skape:

Teknologi-inkubatoren Startuplab
Helseteknologi-inkubatoren Aleap
Bioteknologi-inkubatoren ShareLab
Livsvitenskapsklyngen The Life Science Cluster
Helseteknologiklyngen Norway Health Tech
Innovasjonsdistriktet Oslo Science City
Helseinnovasjonarenaen Health2B

Vi driver også vårt eget konferansesenter med et stort utvalg møterom tilgjengelig for våre leietakere og andre med tilknytning til parken.

EIERE

De tre største eierne i Oslotech er Universitetet i Oslo (UiO)Siva - Selskapet for industrivekst SF og Oslo kommune

Øvrige eiere:
Handelshøyskolen BI
OsloMet - storbyuniversitetet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO)
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Viken Fylkeskommune
GE Healthcare AS
Aker Capital AS
Alcatel-Lucent Norway AS
Comma Data Service AS
Orica Norway AS (Dyno)
Akastor AS
Verdane Capital Advisors AS
Jotron AS
SINTEF Holding
Forskningstiftelsen FAFO
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Regnesentral (NR)
Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Folkehelseinstituttet
Stiftelsen Frischsenteret
Sinvent AS
SINTEF Ocean AS
Papirindustriens Forskningsinstitutt
Institutt for grafiske medier

STYRET I OSLOTECH AS

Styret pr 16.6.2023:

Karl-Christian Agerup (styreleder)
Anna Holm Heide
Arne Benjaminsen
Solveig Kristensen
Bernt Reitan Jenssen
Kristin Eriksen
Anita Krohn Traaseth

Forskningsparkens Personværnerklæring

Åpenhetsloven

Read more

Leder for en dag i Forskningsparken

I år fikk vi gleden av besøk fra 3 unge ledertalenter som har fulgt 3 toppsjefer i Forskningsparken, under «Leder for en dag», et årlig initiativ fra Ungt Entreprenørskap.

Bjørn Erik Reinseth ny adm. direktør i Forskningsparken

Bjørn Erik Reinseth er av styret i Oslotech ansatt som ny administrerende direktør i selskapet etter Karl-Christian Agerup som har ledet selskapet de siste 10 årene.

Forskningsparkens historie

Forskningsparken ble offisielt åpnet i 1989. Nedenfor finner du utvalgte milepæler i vår rike innovasjonshistorie.