Health2B

Arena for offentlig-privat helsesamarbeid i Forskningsparken

Health2B er en arena for offentlig-privat samarbeid der helsenæring, akademia, pasienter og helsetjenester kommer sammen for diskusjon og innovasjon for å skape morgendagens helseløsninger.

Hovedpartnerne er Oslo universitetssykehus (OUS), Norway Health Tech og Forskningsparken.