Health2B

Arena for offentlig-privat helsesamarbeid i Forskningsparken

Health2B er en arena for offentlig-privat samarbeid der helsenæring, akademia, pasienter og helsetjenester kommer sammen for diskusjon og innovasjon for å skape morgendagens helseløsninger.

Hovedpartnerne er Oslo universitetssykehus (OUS), Norway Health Tech og Forskningsparken.

Les mer om Health2B

La ideer bli til godt profesjonelt innhold i Health2B-studioet

Visste du at Health2B har et fantastisk bra lyd- og filmstudio?

Tester klemmefri blodtrykksmåling i Health2B

Forhøyet blodtrykk øker risikoen for en rekke sykdommer. De fleste merker ingen ubehag ved høyt blodtrykk, og det gir dermed god mening å måle blodtrykket av og til. Men har du selv merket at du blir litt mer anspent når blodtrykksmansjetten tar kvelertak på armen din? I Health2B sine lokaler i Forskningsparken har frivillige forsøkspersoner nå testet en ny type blodtrykksmåler – uten mansjett.

Skal skape innovative løsninger for helsevesenet

Health2B er en ny arena der offentlige og private innen helse kan komme sammen og løse morgendagens utfordringer.