The Life Science Cluster

Realiserer potensialet i livsvitenskapssektoren

The Life Science Cluster jobber for å realisere potensialet til norges livsvitenskapssektor, bringe bærekraftige løsninger til samfunnet og skape flere arbeidsplasser.

The Life Science Cluster er et nettverk for alle selskaper og organisasjoner der livsvitenskap står sentralt. Dette inkluderer helse og medisin, der Norges avanserte helsesystem utgjør en unik basis for utviklingen av ny teknologi. Det omfatter også sjømatsektoren, landbruk og skogbruk, der Norge har verdensledende industrier basert på våre store naturressurser og sterk forskningsbasert teknologiutvikling.

Følg The Life Science Cluster:
LinkedIn | Facebook | witter | Newsletter 

Les mer om The Life Science Cluster

Skal kartlegge DNA i alle norske arter

– Jordas biologiske mangfold er truet. Å forstå og å bevare arter vil derfor være avgjørende for menneskets overlevelse og velstand, sier UiO-professor. Den norske delen av det globale Earth BioGenome Project (EBP) samler nå krefter fra hele det akademiske Norge, samt representanter fra næringslivet, for å DNA-sekvensere alt fra bregner til bjørn.

HealthHACK: Studenter på jakt etter intelligente helseløsninger

For tredje år på rad arrangerte nylig Oslo Met HealthHACK – denne gang i samarbeid med The Life Science Cluster i Forskningsparken. Studentene fikk bryne seg på ekte problemstillinger knyttet til helse og teknologi.

Kobler hot-spots i nordisk livsvitenskap

Hvordan kan vi styrke koblingen mellom knutepunkter for livsvitenskap i Oslo og Gøteborg? Hva skal til for at vi i Norden ser på talent og innovasjonskraft som en samlet kritisk masse i global skala?