Kobler hot-spots i nordisk livsvitenskap

Publisert: 01 mars 2024

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Angelique Culvin-Riccot, The Life Science Cluster, Privat

Hvordan kan vi styrke koblingen mellom knutepunkter for livsvitenskap i Oslo og Gøteborg? Hva skal til for at vi i Norden ser på talent og innovasjonskraft som en samlet kritisk masse i global skala?

Dette var blant spørsmålene som ble diskutert på forkostseminaret «Ticket to Ride Nordics» i Forskningsparken nylig. Vi møtte noen av deltakerne i minglesonen etter seminaret:

– Vi er veldig glade for å kunne ønske representanter fra øverste nivå i Norden velkommen til Oslo i dag. De har en full dag med møter og blir kjent med både selskaper og hele økosystemet vårt, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO i The Life Science Cluster.

The Life Science Cluster og AstraZeneca BioVentureHub er co-verter for seminaret som er en del av en turné initiert av rekrutteringsselskapet Haeger & Carlsson Executive Search and Interim.

– Våre nordiske «famileforhold» kan være utfordrende fordi vi konkurrerer om attraktiv kompetanse og begrensede ressurser. Målet med denne turnéen er å trekke fram faktiske vinn-vinn-situasjoner på tvers av landegrenser, uten å hoppe bukk over de hindringene både selskaper, jobbsøkere og regioner møter når arbeidsmarkedet er mer flytende og mobilt, sier CEO og partner Helena Strigård.

Anders Persson, Head of Ecosystem Strategy & Projects, BioVenture Innovation Unit i AstraZeneca ble intervjuet av Helena Strigård, CEO og partner i Haeger & Carlsson Executive Search and Interim..

Mobilitet i arbeidsmarkedet

Strigård peker på to trender innen rekruttering og interimløsninger i livsvitenskap:

– Vi ser at selskaper rekrutterer fra et større geografisk område nå som folk ikke lenger har behov for å møte fysisk på en arbeidsplass fem dager i uken. Det vi også ser er en større vilje til å dele spesialistkompetanse selskapene imellom. For eksempel kan en senior CFO jobbe deltid med støtte fra en junior ansatt på full tid.

Strigård mener at begge disse trendene kan føre til at livsvitenskapsklyngene modnes raskere, man utveksler kunnskap og øker investeringsgrunnlaget i regionen.

Nordiske investorer

Lene Gerlach, Partner i venture-kapitalfondet Eir Ventures, representerte investorsiden på seminaret. Eir Ventures er et privat venturefond støttet av InnovFin Equity, med finansiering fra EU. Fondet har innhentet 125 millioner Euro siden oppstarten i 2020.

Lene Gerlach, partner i Eir Ventures.

– Vi investerer i Norden, men hittil har vi bare danske og svenske selskaper i vår portefølje. Norge har universiteter og forskning på meget høyt nivå, så vi ønsker å investere mer i livsvitenskapsindustrien i Norge framover, sier Gerlach.

Lene Gerlach har over 25 års erfaring innen livsvitenskap som blant annet forsker, pantentadvokat, forretningsutvikler og konsulent i selskaper med utspring fra universitetene. Siden 2014 har hun jobbet som venture-investor og har finansiert mer enn 35 ulike selskaper.

Etter frokostseminaret møtte Gerlach fem utvalgte startups og andre sentrale aktører i økosystemet. Hun likte det hun så.

– Mitt mål er å intensivere tilstedeværelsen vår her i Norge og å samarbeide tett med norske selskaper, universiteter og sykehus. Jeg ble veldig imponert over den høye kvaliteten på selskapene og forskningen som ble presentert i dag, avslutter Gerlach.

Fra venstre: Chelsea Ranger, Helena Strigård, Lene Gerlach og Hanne Mette Dyrlie Kristensen.