Lanserer nytt nettverk for kvinner i helse og livsvitenskap

Publisert: 06 mars 2024

Tekst: --

Women in Life Science Norway, forkortet til WiLD Norway, er et nettverk for faglig utveksling, veiledning, opplæring i styrearbeid, nettverksarrangementer og andre ressurser som kan hjelpe kvinner inn i leder- og styreroller.

Norge befinner seg i et bekymringsfullt paradoks. Vi innehar andreplassen i World Economic Forum sin Gender Gap Report, som fastslår at vi er 87,9% i mål med å tette gapet mellom kvinner og menn innenfor økonomisk deltakelse, utdannelsesnivå, helse og overlevelse og politisk påvirkningskraft. Likevel viser statistikk at er 84,5 % av alle topplederne i de 200 største norske selskapene og 87 % av alle styremeledere menn, til tross for enkelte pålegg fra myndighetene.

– Årsaken til skjevheten i arbeidslivet er sannsynligvis en kombinasjon av etablerte kulturelle normer og ubevisste fordommer, glasstak-fenomenet og færre kvinnelige rollemodeller. Dette understreker behovet for tiltak som adresserer kulturelle endringer, fremhever mangfold, gir veiledning og motvirker fordommer, sier Chelsea Ranger, grunnlegger og styreleder i WiLD Norway.

Ranger er en kjent figur i livsvitenskapsmiljøet som, blant annet, leder for investorrelasjoner og forretningsutvikling i The Life Science Cluster og prosjektkoordinator i SPARK Norway – som begge holder til i Forskningsparken. Hun ble også nylig utnevnt som Startup Coach i Life Science Acadamy for Startups.

En lidenskap

WiLD Norway er et profesjonelt nettverk for medlemmer, med et mål om likestilling og samtidig hjelpe kvinner med å bygge en karriere innen livsvitenskapsindustrien, helsevesenet eller akademia. Nettverket vil tilby skreddersydde mentorprogrammer og opplæring i styrearbeid for kvinnelige ledere. Medlemmer vil også kunne delta på en rekke arrangementer der de kan styrke sitt faglige nettverk på tvers av økosystemet i helse- og livsvitenskap.

– Dette initiativet er min lidenskap og mitt kall. Jeg er umåtelig stolt over å kunne samarbeide med våre dedikerte styremedlemmer og sponsorer. Jeg ser fram til å støtte mine med-kvinner i helse- og livsvitenskapsøkosystemet.

Styre og støttestpillere i WiLD Norway

  • Styret: Chelsea Ranger, Cathy Capdeville, Charlotte Berg-Svendsen, Ole Dahlberg, Gunnveig Grødeland, Agnete Fredriksen, Morten Egeberg, Spiros Kotopoulis

  • Sponsorer og støttespillere: NHO Geneo, Thermo Fisher Scientific, Novartis Norge, Nykode Therapeutics, Melanor, Sands Advokatfirma, Legemiddelindustrien (LMI), Gjessing Reimers, Sarsia, Forskningsparken

Inspirasjon fra Danmark

WiLD Norway bygger videre på suksessen med Women in Life Science Denmark (WiLD), grunnlagt av Lene Gerlach, Partner i Eir Ventures og styreleder i WiLD, med støtte fra Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

– Vårt mål er å skape et profesjonelt nettverk som adresserer en rekke utfordringer, ikke bare mangfold. Vi ønsker å fremheve kvinnelige rollemodeller og være en aktiv part i å skape flere jobber i livsvitenskapsindustrien, sier Lene Gerlach.

– Jeg har alltid trodd på at forrige generasjon hevet taket så høyt de kunne, og at vårt «gulv» startet der. Jeg føler både beundring og takknemlighet overfor de kvinnene som har banet vei og jeg mener at vi, dagens kvinner, har et ansvar for å heve taket for neste generasjon. Det er derfor vårt slagord er så riktig og viktig for meg: «Because every ceiling reached is a new floor». Vi er utholdende, vi innoverer og vi jobber for endring der det er behov for det. Det er ingen annen måte å gjøre det på, avslutter Ranger.

Les mer om Women in Life Science Norway på LinkedIn og ders nettside.