HealthHACK: Studenter på jakt etter intelligente helseløsninger

Publisert: 22 mars 2024

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Angelique Culvin

For tredje år på rad arrangerte nylig Oslo Met HealthHACK – denne gang i samarbeid med The Life Science Cluster i Forskningsparken. Studentene fikk bryne seg på ekte problemstillinger knyttet til helse og teknologi.

HealthHACK er et hackathon der OsloMet-studenter løser ulike problemstillinger relatert til helse og teknologi. The Life Science Cluster-medlemmene Aker Biomarine, Calluna pharma, Arctic Bioscience og Inven2, kom med problemstillinger som studenter fra blant annet farmasi, biologi, ai, ingeniørfag og entreprenørskap jobbet i to intense dager med å finne en løsning på.

– Her får studentene prøve seg på helt ekte eksempler fra fire av medlemsbedriftene i klyngen. De presenterer resultatet for et panel med representanter fra Legemiddelverket, industrien, universitetet og en investor. Så de får virkelig testet ideene sine i den virkelige verden, sier Hanne Mette Kristensen, CEO i The Life Science Cluster.

Fra venstre: Hanne Mette Kristensen (The Life Science Cluster), Vibeke Telle-Hansen (OsloMet) og Anne Berit Walter (OsloMet).

Bedre helse med bedre teknologi

Intelligent helse er en strategisk satsning ved OsloMet som har som mål å styrke utdanning, forskning og innovasjon på helse og teknologi. Intelligent helse skal, ved hjelp av teknologi, bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

– Målet er å få til bedre og mer forskning, ny kunnskap og kompetanse som er nødvendig for samfunnet. Vi ønsker å samarbeide mer med samfunnet rundt, både private og offentlige aktører, og flere fagretninger innad på Universitetet. Vi setter veldig pris på samarbeidet med The Life Science Cluster som for oss blir en nøytral partner opp mot privat sektor, sier Vibeke Telle-Hansen, førsteamanuensis ved fakultet for helsevitenskap ved OsloMet.

Som en avslutning på HealthHACK deltar studentene i en pitchekonkurranse der hver gruppe får 10 minutter til å presentere sin innovative idé.

Fatima Ali (til venstre) og de andre studentene hadde to intense arbeidsdager på OsloMet og i Forskningsparken.

– Det har vært en fantastisk opplevelse å være med på dette. Vi har jobbet sammen i tverrfaglige team for å bygge noe nytt og finne på nye løsninger. Det har vært veldig fint å se verdien av den kunnskapen jeg har fått gjennom studiene og kunne bruke det sammen med andre. Det er verdifullt senere i arbeidslivet når man skal jobbe i tverrfaglige team, sier Fatima Ali, student ved Oslo Met.