Co-Create: Kreativ studentinnovasjon

Publisert: 22 mars 2024

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Angelique Culvin

Sofabordene er laget av paller, og det er over snittet mange post-it-lapper i omløp når en gruppe studenter er samlet i Forskningsparken for å tenke klokt sammen. Co-Create er et felles initiativ av og for høyskoler og universiteter i Oslo-området der studenter skal motiveres til å løse reelle problemer gjennom entreprenørskap og startups.

To puljer med studenter har satt av tid hver dag gjennom en uke til å jobbe sammen i en «design thinking»-workshop innen hvert sitt tema. Temaet for formiddagsgruppen er «Calm Tech Futures», en retning innen brukersentrert design som ser på hvordan teknologi kan brukes til å forbedre livene våre uten å stjele oppmerksomhet.

– Studentene har allerede utarbeidet en bruker, en såkalt «persona», med et problem, og de jobber nå med løsninger på dette problemet. Her har vi blant annet en «doomscroller» som ikke bruker nok tid på kjæresten, en som sliter med telefon-avhengighet og en annen som ønsker å forbedre sittestilling og å drikke nok vann, forteller Arnar Reiten. Han studerer selv entreprenørskap ved Universitetet i Oslo (UiO) og har vært med på å utvikle konseptet Co-Create, etter inspirasjon fra «Launch Box» ved Trinity College i Dublin.

Co-Create

Co-Create er et ettårig program for studentinnovasjon som handler om å hjelpe studenter med å forvandle store ideer til ekte løsninger på reelle samfunnsutfordringer. Programmet er åpent for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO), BI, OsloMet, Kristiania og NMBU.

Les mer om Co-Create her

– Vi ønsker at programmet skal være en kombinasjon av input og å jobbe og teste løsninger selv, sier Joseph Makokha (2. fra høyre), postdoktor ved Insititutt for informatikk ved UiO og ekspert på Design Thinking. Student Arnar Reiten (til høyre) er med på å organisere Co-Create.

Aktivitet gjennom året

– Vi ønsker at programmet skal være en kombinasjon av input og å jobbe og teste løsninger selv, sier Joseph Makokha, postdoktor ved Insititutt for informatikk ved UiO og ekspert på Design Thinking.

Etter den første workshopen med teamarbeid og veiledning fra erfarne undervisere, kan studentene delta på et «dark horse event». Der kan gamle ideer plukkes fram for å se om det likevel var noe gull der. Utover året arrangeres det også gratis middager med foredrag fra gründere i Startuplab, demodag og pitchekvelder. Til sommeren får noen av teamene mulighet til å jobbe videre med ideen sin med finansiering fra Innovasjon Norge, Veksthuset og Studentenes Entreprenørskapsfond.

Samarbeid på tvers

Det er UiO Veksthuset for verdiskaping, i samarbeid med OsloMet, BI, Kristiania, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Studentenes Entreprenørskapsfond i Oslo som står bak initiativet. Deltakerne på programmet er både studenter med og uten bakgrunn fra entreprenørskap, innen fagfelt som matematikk, medisin, filosofi og samfunnsvitenskap.

– En av Veksthusets hovedoppgaver er å styrke innovasjonskulturen ved UiO. Da har vi stor tro på at det er lurt å starte allerede med studentene, slik at de får innovasjonstankesettet og entreprenørskap inn under huden tidlig. Dette kan de ta med seg i videre studier og karriere, enten i eller utenfor akademia, sier senior innovasjonsrådgiver Nicolay Bérard-Andersen som har tatt initiativ til Co-Create.

– Lokalene til UiO her i Forskningsparken skal være et samlingspunkt for studentinnovasjon – et sted man kan komme for å hente inspirasjon, sier Nicolay Bérard-Andersen ved UiO Veksthuset for verdiskaping.