Bekjemper kilden til kronisk betennelse og fibrose

Publisert: 03 januar 2024

Tekst: Newslab / Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Angelique Culvin-Riccot / Arxx Therapeutics

Arxx Therapeutics fusjonerer med Oxitope Pharma og henter 862 millioner kroner fra investor for å finansiere utvikling av ny behandling for systemisk sklerose. Det fusjonerte selskapet får navnet Calluna Pharma.

Arxx Therapeutics ble startet av gründerne og legene Rizwan Hussain og Jonas Hallén i 2019, etter at de møttes som kollegaer i legemiddelfirmaet Novartis i Basel. Sammen med Arxx’s tredje gründer og oppfinner Jörg Klingelhöfer dannet trioen selskapet rundt forskningen til Jörg og den akademiske gruppen han jobbet i. Fra hovedkontoret i Forskningsparken og som en del av det nyskapende biotech-miljøet i ShareLab, kan gründerne fordype seg.

– Vi ville begge jobbe innen biotech, og ønsket å starte noe sammen. Så kom vi borti noe spennende forskning om et antistoff, forklarer Hussain.

Antistoffet AX-202 binder seg til et protein, som fungerer som et alarmsignal i kroppen.

– Proteinet er til stede i blod og vev når det er betennelse. Antistoffet kan hemme signalet og stopper inflammasjonen og dermed bindevevet fra å bli dannet, forklarer Jonas Hallén, som i dag er medisinsk sjef Calluna Pharma.

For å få tak i riktige folk, siktet legene seg mot utlandet. – Det er en internasjonal bransje, og vi har jobbet bevisst med å hente inn konsulenter med erfaring. Vi har gått for dem vi mener er best, forteller Hussain (til høyre). Jonas Hallén til venstre.

Fra mus til menneske

AX-202 var opprinnelig et museantistoff, og første skritt var derfor å gjøre det menneskelig. Bare den prosessen tok 3,5 år. Etter dyrestudier, forsøk på humant materiale og produksjon, ble stoffet godkjent for en klinisk studie i 2023.

– Studiens mål er først og fremst å avdekke bivirkningsprofil hos friske frivillige, men studien inkluderer også pasienter. Dette vil gi den første indikasjonen på om AX-202 har en sykdomsmodifiserende effekt, forklarer Hallén.

Nøye planlagt

– For å teste pasienter i målgruppen for AX-202 må vi tenke langt fram, og vi bruker mye tid på å planlegge det. Vi må bestemme hvilke kliniske studier som skal følge etter fase 1, hvilke pasientgrupper som skal med, hva og hvordan vi skal måle, hva vi skal finne ut og hvilke sykehus og leger vi skal samarbeide med.

Fase 2 blir sannsynligvis satt i gang mot slutten av 2024. Deretter følger minst en fase 3.

– For et lite biotek-selskap som oss vil det være naturlig å finne en større partner som tar det videre, enten i samarbeid med oss eller alene hele veien til markedet, sier Hallén.

Produksjonsprosessen for AX-202 foregår i Tyskland hos en produsent som også er med å produsere Pfizer-vaksinen. Det ble derfor litt rift om ressursene da Covid sto på sitt verste. – Vi har vært heldige, ting har gått helt etter planen, sier gründerne.

Kostnadskrevende utvikling

Å drive med denne typen arbeid, er veldig ressurskrevende. En viktig oppgave har derfor hele tida vært å få tak i nok penger til å holde prosjektet gående. I oppstarten var den norske duoen kjapt i gang med å få tak i investorer.

I løpet av de tre første årene fikk de tak i 150 millioner fra investorer, samt 30 millioner fra diverse offentlige støtteordninger.

I januar 2024 slapp nyheten om at Arxx Therapethics fusjonerer med Oxitope Pharma og danner det nye selskapet Calluna Pharma. Største eier blir det nederlandske fondet Forbion. Fondet er en av de ledende life science-ventureinvestorene i Europa, med rundt 30 milliarder kroner under forvaltning, ifølge Sveinung Hole, styreleder i Arxx og managing partner i Sarsia.

– Finansieringsrunden er en av de største for et unotert norsk tidligfase biotek-selskap noensinne. Dette er ikke bare svært sterkt av Arxx i et krevende kapitalmarked, men også en stor dag for norsk biotek, skriver Sveinung Hole i en pressemelding.

Finn en nisje

Hussain sluttet som daglig leder i selskapet, og jobber nå som daglig leder i Agiana, som jobber med et legemiddel under utvikling mot farlig, uregelmessig hjerterytme.

–Jeg er gründer av person og drives av å forsøke å skape medisin ut av forskning.

Hans beste gründerråd er å gjøre et godt arbeid med å lage en skikkelig fremdriftsplan, identifisere et medisinsk behov og et marked hvor det ikke er for stor konkurranse.

– Finn en nisje med best effekt og der du har best sjanse for å lykkes, med minst mulig konkurranse.

Medgründer Jonas Hallén har derimot fortsatt reisen i Arxx Therapeutics, nå Calluna Pharma, og elsker det utfordrende arbeidet og de varierte hverdagene.

– Å lage en ny medisin for pasienter som trenger det, er både intellektuelt stimulerende og krevende. Det er mange ting å ta stilling til, og en morsom hverdag med nye problemstillinger du må ha en mening om. Ingen dag er lik. Vi er et lite selskap, og det er kort vei fra idé til beslutning. Vi er veldig fleksible og kan kaste oss rundt på kort tid når det kreves.