Startuplab

Inkubator og tidligfase investor for norges mest ambisiøse oppstartsselskaper.
E-post
hello@startuplab.no

Startuplab ble etablert i 2012 og har siden vokst til å være den største teknologiinkubatoren i Norge. Grunnlagt av Alexander Woxen sammen med Oslotech, bygget det på entreprenøraktivitetene i Forskningsparken og Universitetet i Oslo.

I dag er Startuplab til stede både i Oslo og Bergen, har nær 100 aktive medlemsbedrifter til enhver tid, og har siden starten investert i over 130 selskaper.

  • Inkubatoren huser over 100 bedrifter.

  • Akseleratoren kjører to ganger i året.

  • Startuplab Ventures møter selskaper hele året.

  • Startuplab har et omfattende partnernettverk og bransjenettverk innen mobilitet, datavitenskap, maskinvare og energi.

Følg Startuplab:

LinkedIn | Facebook | Instagram | Twitter

Les mer om Startuplab

Makta og kapitalgapet: Lise Fulland om hvorfor 9 av 10 gründere er menn

Man skulle ikke tro at hvilket kjønn du tilhører har en betydning for om du starter et selskap eller ikke. Likevel blir 89% av alle norske selskaper startet av menn, ifølge tall fra 2020. 99% av all finansiering går til mannlige team*. Til tross for dyster statistikk ser Investment Partner i Startuplab, Lise Fulland, positive tendenser. Men ingenting skjer av seg selv.

Hardwarelab: Bygg, test, gjenta

Går du gjennom glassgaten i nederste etasje av Forskningsparken vil du passere noe som minner om en zoologisk hage for tech-nerds. Det er Startuplabs eget verksted, Hardwarelab. Her blir prototyper utviklet, testet, endret, forkastet - eller ender som suksessfulle produkter.