Makta og kapitalgapet: Lise Fulland om hvorfor 9 av 10 gründere er menn

Publisert: 04 mars 2024

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Angelique Culvin-Riccot

Man skulle ikke tro at hvilket kjønn du tilhører har en betydning for om du starter et selskap eller ikke. Likevel blir 89% av alle norske selskaper startet av menn, ifølge tall fra 2020. 99% av all finansiering går til mannlige team*. Til tross for dyster statistikk ser Investment Partner i Startuplab, Lise Fulland, positive tendenser. Men ingenting skjer av seg selv.

Historisk sett er det menn – hvite menn – som har hatt kapital og beslutningsmakt, og det største nettverket. Vi har ikke hatt nok kvinner med kapital eller som har sittet i rommet når kapital allokeres. Det å endre dette krever en aktiv holdning og innsats. For å sørge for mangfold må du gå utenfor den første ringen av bekjentskaper og aktivt søke andre bakgrunner og perspektiver, sier Fulland.

Ansvaret ligger på oss alle, mener hun, men kanskje spesielt på menn som lykkes.

– De må la være å fortsette i mønstrene de har arvet og bli bevisste på kapitalgapet. Det er menn som har aller størst makt fortsatt og dermed størst mulighet til å gjøre noe med det, sier hun.

Etter mer enn 7 år i Startuplab har hun møtt utallige selskaper og lest haugevis med søknader. Hun har derfor forståelse for at det ikke nødvendigvis er likestilling som står øverst på prioriteringslisten når en fersk gründer skal holde hodet over vannet.

– Det er vanskelig nok å starte et selskap allerede og det er både menneskelig og forståelig at man har lyst til å gjøre det med noen man kjenner og stoler på. Så i tidlig fase er det vanskelig å ha det som et krav, men i videre rekruttering bør det være en prioritet.

Her sender hun samtidig en utfordring til entreprenørskolene ved norske universiteter og høyskoler:

– I en «fiktiv» bedrift som startes som en del av utdanningen bør det være mulig å kreve mangfold i teamene fra dag én. De er jo gjerne tverrfaglige, men vi ser ofte at de likevel er ekstremt homogene.

Ulike profiler er nødvendig

Men hvorfor skal kjønn i det hele tatt være en faktor? Er ikke kvalifikasjoner, kunnskap og ambisjoner nok for å bygge en suksessfull bedrift? Fulland er delvis enig, men peker på at ulikheter i et team er nødvendig for fremgang og innovasjon.

– Dette handler selvsagt om kjønn og etnisitet, men også om et mangfold av bakgrunner, synspunkter og erfaringer. Det skaper en friksjon som er nødvendig. Dessuten, hvis man skal bygge produkter som skal kjøpes av hele verden er det meningsløst å ikke ha et team som representerer en god bredde av den potensielle kjøpegruppen, sier hun.

Vi kommer ikke utenom AI her heller, og Fulland er bekymret for at den teknologiske utviklingen reverserer den positive utviklingen innen mangfold og kjønnsbalanse vi har sett de siste årene:

– Hvis datagrunnlaget alle skal lene seg på for å ta beslutninger i fremtiden bare bruker historiske data, inkludert ufullstendige, ensformige og homogene kilder, for å trene modellen, vil historien repetere seg selv og gi oss svar fra kun ett ståsted. For å sikre at vi ikke polariserer enda mer blir det derfor bare viktigere og viktigere å ha mangfold inn i alle deler av produktutvikling og innovasjon.

Kjønnsforskjeller i risikovilje

Både statistikk og erfaring viser at det er enkelte forskjeller på hvordan menn og kvinner tenker rundt risiko og profitt.

– Jeg skal ikke påstå ting jeg ikke har belegg for, men vi kan for eksempel se i våre søknader til akselerator-programmet i Startuplab at noen menn har en tendens til å overvurdere potensialet for inntjening, mens kvinner gjerne er mer forsiktige. Slike ting må vi være bevisste på og justere for når vi vurderer søknader, sier Fulland.

– Det er også en tendens til at kvinner er mer forsiktige med kapitalen, noe som har vist seg å være en god gründer-egenskap og har vært en stor fordel de siste årene. Samtidig er det en delvis sannhet at kvinner er risikoaverse. Det handler kanskje like mye om at menn i større grad har tilgang på kapital, et større støtteapparat og et større team – og da er det lettere å ta risiko. Jeg vil ikke legge det på kontoen for «risikoaverse kvinner». De fleste menn er heller ikke gründere!

«Menn må la være å fortsette i mønstrene de har arvet og bli bevisste på kapitalgapet. Det er menn som har aller størst makt fortsatt og dermed størst mulighet til å gjøre noe med det.»

Lise Fulland

Faktisk eierskap

Fulland mener det er veldig viktig at kjønnsbalanse og mangfold ikke bare blir noe som «ser bra ut på et bilde». Det må innebære faktisk eierskap, som etter en exit gjør det mulig for kvinner å bli fremtidige seriegründere og investorer.

– Forhåpentligvis vil vi med flere kvinnelige rollemodeller og kvinnelige grundere med suksess, og som får med seg exit, kunne forsterke mangfoldet framover.

Hun trekker fram kvinner som blant andre Agnethe Fredriksen (Vaccibody/Nykode), Anne Lise Waal (Attensi, Aiba), Silje Landevåg (Get Inspired), Grethe Viksaas (Basefarm), Karen Dolva (No Isolation) og Marie Mostad (Inzpire Me) som har gjort stor suksess med selskaper og som nå er viktige rollemodeller.

– Vi trenger kvinner som viser at det er mulig og at det ikke er noen grunn til at kvinner ikke skal klare det samme som menn. Vi kan jo bare se på hvordan vi kommuniserer til små barn og hvordan vi behandler jenter og gutter forskjellig. Det er fortsatt veldig mange satte stereotyper og stor forskjell på hva man oppdrar dem til at de kan bli.

I Startuplab er hele teamet opptatt av å fremme kvinnelige rollemodeller. De ønsker også å legge til rette for et inkluderende og mangfoldig miljø.

– Vi er bevisste på dette i alt fra hvordan lokalene er tilrettelagt til hvordan vi kommuniserer. Men vi kan alltid bli bedre og vi er ikke ferdige. Det er ingen grunn til at ikke 100 % av porteføljen vår i fremtiden består av mangfoldige team, avslutter Lise Fulland.

 

*Kilde: https://report2021.unconventional.vc/9/