Storsatsing på eksport av helsenæring lansert i Forskningsparken

Publisert: 12 februar 2024

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Angelique Culvin-Riccot

Representanter fra hele bredden av norsk helsenæring var i februar samlet i Trappa i Forskningsparken. Statsrådene Jan Kristian Vestre og Ingvild Kjerkhol la fram 15 tiltak som skal bidra til å doble eksportinntektene for helsenæringen innen 2030.

– Det globale markedet for helsenæring er enormt, og det er et potensial for å øke eksporten enda mer. De 15 konkrete tiltakene vi i dag presenterer skal bidra til et godt offentlig-privat samarbeid og at næringen kan ta ut hele sitt potensiale, sier næringsminister Jan Kristian Vestre i en pressemelding.

– Vi vil bidra til at helsenæringen blir en god og viktig eksportsatsing. Regjeringen ønsker en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som skal holde høy kvalitet, og da trenger vi et godt samarbeid med leverandørmarkedet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Administrerende direktør i Forskningsparken, Bjørn Erik Reinseth ønsker næringsministeren velkommen.

Regjeringens femten tiltak for økt helseeksport

 1. Felles eksportfremstøt til viktige markeder i Europa, Nord-Amerika og Asia

 2. Mobilisere Team Norway for å bidra til økt helseeksport

 3. Bunting av digitale produkter

 4. Egen markedsføringsstrategi for helsenæringen

 5. Felles profilering og merkevare-bygging for helsenæringen

 6. Styrking av Invest in Norway for å få flere helseinvesteringer til Norge

 7. Helsenæringen inn i det nordiske industripartnerskapet

 8. Videreutvikle helseteknologiordningen for å akselerere innføringen av nye løsninger

 9. Videreutvikle Nortrials – et partnerskap mellom helseforetakene og næringslivet

 10. Etablere veiledningstjeneste for kommuner og leverandører

 11. Tydelige føringer om samarbeid mellom helseforetak og næringsliv

 12. Harmonisering av standarder, blant annet med EU

 13. Følge opp veikart for helsenæringen og ha nær interaksjon med næringen

 14. Satsingen ledes av et prosjektstyre bestående av representanter for helsenæringen

 15. Måling av helsenæringens eksportutvikling og effekt av satsingen

Samarbeid på tvers av næringen og mellom offentlig og privat sektor ble trukket fram flere ganger i presentasjoner, og i den etterfølgende panelsamtalen.

– Vi trenger nye løsninger. Samarbeidet mellom næringslivet og helsesektoren skal bli enda bedre. Vi har lagt inn en føring om samarbeid med næringslivet i oppdragsdokumentet til sykehusene. Det er fordi næringslivet kan og vil bidra med den nødvendige kompetansen for en bedre og mer innovativ behandling, sa Kjerkhol fra podiet.

Leder av The Life Science Cluster, Hanne Mette Kristiansen kan bekrefte at det jobbes godt gjennom hele økosystemet:

– Det nasjonale økosystemet av forskingsinstitusjoner, TTOer, inkubatorer, klynger og regionale aktører jobber stadig bedre og mer strukturert sammen, til det beste for de det virkelig handler om – fremtidens eksportbedrifter, skriver hun på LinkedIn.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli (til høyre).

The Life Science Cluster holder til i Forskningsparken. Det samme gjør klyngen Norway Health Tech, TTOen Inven2, samarbeidsarenaen Health2B og ikke minst tech-inkubatoren Startuplab, biotech-inkubatoren ShareLab og Aleap, den største inkubatoren for helse-startups i Norden. Næringsministeren la for et halvt år siden fram veikartet for helsenæringen nettopp her, og var glad for å være tilbake:

– Det er mer enn 300 virksomheter som holder til her i dette felleskapet. Det er flott å se at stadig flere av dem tilhører den viktige helsenæringen. Jeg ser for meg at de neste eksportsuksessene er på tegnebrettet i laboratorier i dette bygget, i denne stund, åpnet han sin presentasjon med.

De to statsrådene ble møtt av applaus, og stemningen i glassgata etter pressekonferansen vitnet om at tiltakene slo godt an blant de mange tilhørerne.

– Vi ser fram til å iverksette regjeringens nye tiltak, i tett samarbeid med næringen. Norge har helseforskning i verdensklasse og en ung og sulten helsenæring. Det gir et enormt potensial for vekst, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli på LinkedIn.

Panelsamtale med (fra venstre) Kathrine Myhre i Nasjonalt Eksportråd, Håkon Haugli, Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Leif Rune Skymoen, leder i Legemiddelindustrien, Peggy Hessen Følsvik, Leder i LO.