WiFi i Forskningsparken

Forskningsparken tilbyr gjestenett i våre fellesområder, vårt konferansesenter og i utvalgte områder. Gjestenettet er forbeholdt konferansegjester og andre besøkende. Velg nettverket Guest og følg anvisninger i nettleseren.

Gjestenett (Guest):

Gjestenettet er et separat, kryptert nett hvor alle brukere er isolert fra hverandre og kun når internett. Dette nettverket er helt adskilt fra andre nett i Forskningsparken. Det er satt bruksbegrensninger på gjestenettet for å unngå at dette nettverket utnyttes til uhensiktsmessige formål.

Eduroam:

Eduroam (Education Roaming) er et internasjonalt og sikkert system for trådløs nettilgang. Eduroam er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved institusjoner som er tilknyttet forskningsnettet. Eduroam i Norge leveres av Sikt (tidligere Uninett).

Forskningsparken tilbyr eduroam i vårt konferansesenter og i utvalgte områder.

For Oslo universitetssykehus:

  • Velg nettverket ved navn Guest

  • Velg ikon for F5 Big IP Client, Main console

  • Ett påloggingsvindu i nettleseren kommer opp

  • Fyll inn epostadresse og godkjenn retningslinjer for bruk

  • Logg inn med ID slik du vanligvis gjør når du er på andre nett

VPN-løsning:

  • Sørg for at du ikke er logget på VPN

  • Trykk på nettverket ved navn Guest

  • Ett påloggingsvindu i nettleseren kommer opp

  • Fyll inn epostadresse og godkjenn retningslinjer for bruk