Oslo Science City

Norway's first innovation district

In the middle of Norway's most knowledge- intensive area we are currently developing a vibrant area with room for businesses and strong ecosystems for innovation.

Follow Oslo Science City:

LinkedIn  | Facebook | Instagram | Twitter | Newsletter 

Read more about Oslo Science City

Nye verdiøkende arbeidsplasser

Det er to hovedoppgaver vi skal løse i Oslo Science City, sa Idar Kreutzer: Vi skal akselerere det grønne skiftet OG vi skal skape nye verdiøkende arbeidsplasser.

Statsminister med høye forventninger

- De som lykkes med å utvikle samfunnet sitt, har tort å tenke nytt. De har tort å investere i en fremtid, tort å utvikle seg. De har tort å ta sjanser, sa statsminister Erna Solberg på pressemøtet for lanseringen av Oslo Science City

Hvordan bli en magnet for innovasjon?

Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City – ble etablert våren 2019. Nå skal området utvikles videre med arbeidsplasser, boliger og kultur- og servicefunksjoner.