Hvordan kan offentlige penger bidra til verdiskaping?

Debatt: Statens rolle i såkorn og venture

Staten er en stor kapitalist med 67 % av verdiene på Oslo Børs og ca 1,5 % av verdens børser gjennom oljefondet. Men er statens rolle i norske såkorn- og ventureinvesteringer for liten?

Staten har i dag tre instrumenter som ventureinvestor. Dekker mandatene til Nysnø, Argentum og Investinor morgendagens muligheter?

Vi har invitert sentrale aktører til en vennskapelig debatt om hvordan offentlige penger kan bidra til verdiskaping.

Innledere:

Ellen Amalie Vold, CEO i NVCA, som vil innlede med en kort status og tall for norsk såkorn- og venturebransje.

Karl Christian Agerup, Partner i Antler, som vil tegne et bilde av hvordan vi havnet der vi er i dag her og hva som må fikses.

I panelet:

Gisle Østreng, Leder av StartupLab Ventures

Torkel Engeness, Partner i Sandwater

Vegard Wennesland, Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Moderator: Bjørn Erik Reinseth, CEO i Forskningsparken

Program

Contact
Bjørn Erik Reinseth
Chief Executive Officer
be@forskningsparken.no
I samarbeid med: