Event Calendar

StartOff Demo!

x

Tid: 9:00 AM - 10:30 AM

Sted: Online


Nye løsninger for grønn mobilitet

Mer informasjon

Hvilken rolle skal private spille i helse- og omsorgssektoren?

x

Tid: 9:00 AM - 10:00 AM

Sted: Forskningsparken


Civitafrokost hos Forskningsparken

Helse- og omsorgssektoren har tradisjonelt vært dominert av det offentlige. Men hvilken rolle skal private spille i fremtiden? Helsenæringen består av virksomheter som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i helse- og omsorgstjenesten. Men hva skal til for å ta dem i bruk til vårt felles beste?

 

I panelet:

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester og ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo, Anne Lindboe, ordførerkandidat for Høyre i Oslo, Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, og Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO.

 

Møtet er et samarbeid mellom Forskningsparken og Civita.

Påmelding

First Friday Coffee

x

Tid: 8:30 AM - 9:00 AM

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Geonomic Event 2023

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Gaustadtoppen, Oslo Science Park


Genomic event, a day of seminars and exhibitions!


For registration and more info:
frida.perry@avantorsciences.com

 

Matnyttig: A Practical Guide to Recruitment

x

Tid: 12:00 PM - 1:00 PM

Sted: Parken Bakeri


The right team member can make or break a startup. In this session with Mikkel Berg Strømstad from Fairsight, we'll explore how to effectively identify and recruit key individuals. We'll discuss the traits to look for in potential hires, and how to assess essential skills. The talk will also offer practical advice and introduce tools that will enhance your recruitment processes.

The first 40 get a sandwich.

NM i studentbedrift

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Forskningsparken


NM i studentbedrift

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Forskningsparken


2023 IMAPS Nordic Microelectronics Packaging Conference and Exhibition , NordPac

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken


New in the Park

x

Tid: 12:30 PM - 1:00 PM

Sted: By the Stairs, Oslo Science Park


Ivars Sykkelsjappe Pop Up

x

Tid: 7:30 AM - 5:00 PM

Sted: Adkomsttorget, Forskningsparken


Da er det på tide at startup bedriften Ivars Sykkelsjappe kommer innom for service av syklene deres. Vi gleder oss til å møte dere og få syklene deres på plass.


Her kan dere reservere plass for deres sykler, og finne info om priser på slitedeler.

https://calendly.com/sykkelsjappe/forskningsparken-popup-sykkelservice

SPARK Norway Educational Forum

x

Tid: 5:00 PM - 7:00 PM

Sted: Fauna, Forskningsparken


The Healthtech Festival

x

Tid: 12:00 AM - 12:00 AM

Sted: Forskningsparken


Welcome to the HealthTech Festival 2023! We invite you to join us in celebrating the Norwegian ecosystem for Health Technologies in Oslo Science Park on the 15th of June. During this day, the whole ground floor will be filled with people and solutions aiming to improve healthcare through technology.

 

We want to bring together health tech companies, industry leaders, healthcare providers, decision makers and experts, to connect and enable change in healthcare together.

More information

Summer Pitch Party

x

Tid: 3:00 PM - 7:30 PM

Sted: Forum, Forskningsparken


Teknologi og Demokrati, Episode 5

x

Tid: 3:00 PM - 4:00 PM

Sted: Trappa, Forskningsparken


V. Hva betyr det at noen få teknologieiere styrer og eier den demokratiske samtalen?


Dato: 15. juni

Mark Zuckerberg har kontrollen over Meta, og har siste ord for veivalgene på Facebook og Intagram. Elon Musk har overtatt styringen med Twitter, og justerer brukervilkårene etter egne prioriteringer. TikTok må rette seg etter regelverk diktert av det kinesiske kommunistpartiet, og kan bli utestengt fra det amerikanske markedet. I USA etablerte Donald Trump Truth Social som et middel for å nå politiske mål. Maktkonsentrasjon kombinert med maktambisjon er en farlig kombinasjon.

Mye av den demokratiske samtalen er flyttet over på plattformer som Facebook, Google, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram og Snapchat. Tjenestene har for lengst blitt en del av informasjonsinfrastrukturen i Norge, men styres etter økonomiske mål som kan komme i konflikt med demokratiske prinsipper og brukernes interesser.

For eksempel har Meta systematisk hvitlistet brukere med mange følgere gjennom Xcheck-programmet. Twitter er i økonomisk krise, som blant annet har resultert i at rundt halvparten av selskapets ansatte har blitt avskjedige, blant annet en rekke team som jobbet med personvern, sikkerhet, kommunikasjon, universell utforming og menneskerettigheter. Et stort antall innholdsmoderatorer er løst fra kontraktene. Begge selskapene har sagt opp samfunnskontakter i Norden og EU.

Utviklingen illustrerer utfordringene med plattformmodellen, og hvor sårbar offentligheten kan være når viktige plattformer endres over natten. Det er grunnleggende problematisk at én person har definisjonsmakt over viktige arenaer for diskusjon og ytringer, og at den foretrukne plattformen for norske tenåringer står til ansvar til en totalitær stat. At samfunnsansvar er den første salderingsposten i en økonomisk nedgangstid, sier også noe om selskapenes prioriteringer.

Hvordan skal demokratiske stater forholde seg privateide globale plattformers makt? Maktfordelingsprinsippet, kombinert med ytringsfriheten, sikrere en åpen og kritisk offentlighet, og kontroll med makten. Mye av den demokratiske samtalen foregår på sosiale medier, og staten bør ikke gis definisjonsmakt over innbyggernes lovlige ytringer.

Spørsmålet er hvordan man kan motvirke at enkeltpersoner eller totalitære stater bruker plattformene som et verktøy for egne ambisjoner. Det kan stilles spørsmål ved om det er et behov for mer regulering, eller offentlig eller kollektivt eide og styrte alternativer, for å skape en tryggere og mer robust infrastruktur for demokratisk diskurs og utfoldelse i tråd med grunnleggende menneskerettigheter.

 

Mer informasjon

Åpent Hus 2023

x

Tid: 12:30 PM - 5:00 PM

Sted: Forskningsparken


Save the date

Frontier Research in Educational Measurement - FREMO 2023

x

Tid: 9:00 AM - 7:00 PM

Sted: Forskningsparken


Welcome to this biennial conference organized by the Centre for Educational Measurement (CEMO) at the University of Oslo. The conference connects researchers from all over the world to showcase the latest innovative methods and advanced applications in the field of educational measurement. 

More information

Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Forskningsparken, Oslo


Startuplab Cleantech Summit

x

Tid: 8:30 AM - 3:00 PM

Sted: Oslo Science Park


Norway's largest stage for cleantech startups.

More information

Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Forskningsparken, Oslo


Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Forskningsparken, Oslo


Science Impact 2023

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Forskningsparken


Join the innovation conference organised by the University of Oslo and partners as part of Oslo Innovation Week 2023.

 

More information

 

Innovation Hangout # 2

x

Tid: 5:00 PM - 8:00 PM

Sted: Forum, Forskningsparken


Welcome to the second UiO Growth House innovation hangout of 2023 – a meeting place for academia and industry. This hangout is a collaboration with the technology transfer office Inven2.

More information

Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Forskningsparken, Oslo


Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 9:00 AM - 5:00 PM

Sted: Forskningsparken, Oslo


Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering

x

Tid: 9:00 AM - 4:00 PM

Sted: Forskningsparken