Tester hvor mange som har hatt Covid-19

Published: 12 November 2020

Text: --

En omfattende forskningsstudie skal finne ut hvor mange i Norge som faktisk har antistoffer mot koronaviruset.

– At myndighetene velger oss for denne screeningen er en veldig god attest, sier administrerende direktør Thomas Gundersen i Vitas Analytical Services.

Svært viktig kunnskap

– I dag har vi kun oversikt over dem som har testet seg for Covid-19, personer som har testet seg på grunn av symptomer. Fordi mange kan ha hatt sykdommen uten være klar over det, ønsker vi nå å finne ut hvor mange i Norge som faktisk har hatt sykdommen. For å få det til, skal vi teste 30 000 tilfeldig utvalgte personer, sier Torkjel Sandanger, professor ved UiT Norges arktiske universitet.

Det vil gi kunnskap om hvordan viruset har smittet. Det vil gi ny kunnskap om flokkimmunitet. Det vil også gi ny kunnskap som kan brukes om en ny pandemi kommer, skriver UiT på sine nettsider.– Gjennom å få faktiske tall for hvor mange som har vært smittet, kan vi også si med sikkerhet hvor dødelig viruset er i Norge, fordelt på aldersgrupper over 16 år. I tillegg kan resultatene bidra til å justere smitteverntiltakene, sier professor Torkjel Sandanger på UIT.no.

Vitas leverer testene som brukes i screeningen. – At myndighetene velger oss for denne screeningen er en veldig god attest, sier Thomas Gundersen til Finansavisen.

20.000 prøver hver måned til Vitas i Forskningsparken

Hver måned velter det inn 20.000 tørre blodprøver fra 50 land til Vitas i Forskningsparken i Oslo. Kort tid senere har amerikanere, asiater og australiere svaret klart. I Finansavisen 3. november spår gründer Thomas Gundersen at massetesting av store befolkningsgrupper over hele verden vil kunne sende selskapets inntekter opp i skyene.

Hver måned analyseres 20.000 blodprøver hos Vitas i Forskningsparken

Genial testmetode

For 26 år siden skrev Thomas Gundersen hovedoppgaven i kjemi om automatisert analyse av blod. Den påfølgende doktorgraden ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo omhandlet automatisert analyse av biologiske prøver, hvor prøvemengden var meget begrenset.

Forskningsresultatene ble til selskapet Vitas Analytical Services, en analyselab som hele tiden har drevet egen forskning og utviklet ny teknologi, og som nå løser utfordringer i dagens pandemisituasjon. Nå er selskapet Vitas valgt som leverandør til den nasjonale screeningen av 30.000 nordmenn. Samme test som har vært til salgs over disk siden 13. mai i Forskningsparkens resepsjon.

-Vår test har spesifisitet på 99,9 %, sier Gundersen til Finansavisen. Teknologien vi bruker er Dried Blood Spot (DBS) og den kan tas av testpersonene selv, enkelt og trygt hjemme for så og sendes i post. Dette er en genial måte å teste store populasjoner, da det gir stor distribusjonskraft. 

Det ville være mye dyrere å få 30 000 personer til å reise til et sykehus for å gi blodprøve. Dette er heller ikke forenlig med smittevernreglene som gjelder nå, legger han til.

Gründeren har bygget sin bedrift sten på sten gjennom 25 år, og hele tiden i Forskningsparken, som nå huser en stor større helseklynge for helseteknologi og life science. Laboratoriet besitter nå nesten hele øverste etasje i det nyeste bygget i parken.

Omsetningsvekst med blodprøver fra 50 land

– Jeg ser for meg at man tester hele klasserom slik man holdt på med fluorskylling da jeg var barn. Da vil man få svar på om man behøver påfyll av vaksine eller ikke, sier Thomas Gundersen. Hensikten er å vaksinere de som har behov, og å unnlate å vaksinere de som ikke har behov.

– Har man antistoffer mot polio fortsatt? Eller covid-19? Eller hva mangler man når man skal ut å reise? Vår test viser hva man behøver en ekstra dose av, sier Gundersen.

– Vi har i år 40 prosents vekst uten covid, og når staten nå har valgt oss, er det en veldig god referanse, sier Gundersen.

Les hele saken i Finansavisen 3. november

Gründer Thomas Gundersen i Vitas analyserer blodprøver i laboratoriet i Forskningsparken basert på metodikken som startet med en hovedoppgave for 26 år siden. (Foto Finansavisen/ Eiving Yggeseth).