Bjørn Erik Reinseth ny adm. direktør i Forskningsparken

Published: 20 August 2020

Text: --

Bjørn Erik Reinseth er av styret i Oslotech ansatt som ny administrerende direktør i selskapet etter Karl-Christian Agerup som har ledet selskapet de siste 10 årene.

Oslotech forvalter Forskningsparken i Oslo og er betydelig eier i inkubatorene StartupLab AS, Aleap AS og Sharelab AS, alle lokalisert i Forskningsparken. Det innovative fellesskapet i Forskningsparken huser ca. 300 virksomheter, av disse er 170 oppstartsselskaper. Bygget rommer også ulike laboratorier og flere forskningsinstitutter.

Reinseth har lang og bred næringslivs- og ledererfaring fra blant annet Netcom, Sense Communications, Ferd og Foinco, og har tidlig i karrieren også jobbet på CERN.

Skal lede et sterkt innovasjonsøkosystem

Styreleder Sverre Munck i Oslotech er svært fornøyd med valget av ny leder for selskapet.

- De siste 10 årene har Forskningsparken opparbeidet seg en sentral rolle i å bidra til fremvekst av nye teknologi- og forskningsbaserte virksomheter og fremstår i dag som et av de sterkeste innovasjonsøkosystemene i Norden. Vi er sikre på et Reinseth kan videreutvikle parken til å skape et enda større fotavtrykk for innovasjon og verdiskaping, uttaler Munck.

Avtroppende leder i Oslotech, Karl-Christian Agerup er også fornøyd med valget: - Bjørn Erik har kombinasjonen av leder- investerings- og gründererfaring som gjør ham meget godt skikket til å bringe Forskningsparken videre til nye mål og resultater, sier Agerup.

Bjørn Erik Reinseth gleder seg til oppgaven.

- Å lede Forskningsparken i Oslo er en utfordring jeg gleder meg til og har respekt for. Jeg har stor tro på potensialet og mulighetene for å skape store verdier for det norske samfunnet i fremtiden basert på entreprenørskap, banebrytende teknologi og fremragende forskningsresultater, sier Reinseth.

- Forskningsparken befinner seg midt i dette mulighetsrommet og kan være med på å påvirke suksessen til mange.

Reinseth tiltrer stillingen 1. oktober, 2020.

For mer info, kontakt:

Styreleder Sverre Munck. 916 86 699Bjørn Erik Reinseth: 990 22 000

Om Forskningsparken

Forskningsparken er et innovativt miljø hvor mer enn 3000 mennesker har sin daglige arbeidsplass. Forskningsparken driftes av Oslotech AS. Samarbeid og delingskultur setter preg på bygget hvor infrastrukturen er spesielt tilrettelagt for de mange oppstarts- og vekstselskapene og inkubatorer. Flere fremgangsrike klynger, nettverk og forskningsmiljøer er lokalisert i parken. De faglige tyngdepunktene er innenfor IKT, mobilitet, mediekunnskap, life science, helse, klima, miljø, energi og nanoteknologi.