Hun vil dra kolleger inn i fremtiden

Published: 04 September 2019

Text: --

Lege Ida Susanna Fattah mener vi står ovenfor et tapt potensiale.

Unge helsearbeidere er en stor ressurs fordi de ser på arbeidslivet med friske øyne og har både idéer og friskt mot, men de kommer ikke til orde på grunn av ukultur og utrygghet.

Overmodent for ny teknologi

Hun brenner for helsevesenet, og kjemper for at vi skal være klare for fremtiden, for eldrebølgen og et bratt oppadstigende behov for helsetjenester. – Vi vet at vi må ruste oss bedre for fremtiden, og det finnes mange ting å ta tak i ute på sykehusene og i kommunehelsetjenesten, sier hun. Det kommer stadig ny teknologi, IKT-systemer og bedre måter å organisere oss på, men jeg synes det går for sakte, sier den unge legen.

– Helsepersonell vet altfor lite om det som skjer innen helseteknologi og innovasjon i egen sektor. Dette er ting som vil ha direkte påvirkning på hvordan de utøver sine arbeidsoppgaver i umiddelbar fremtid. De vet også altfor lite om hvilke muligheter de har når det gjelder veivalg i yrkeslivet. Når man kombinerer dette med rift om vikariater og faste stillinger, skaper dette en kultur der mange føler seg erstattelige.

Ida har startet Medevent som lager møteplasser for unge i helsetjenesten.

– Vi har arrangert et par kvelder som vi har kalt Klagepils. Her svares det ganske entydig på at hvis man foreslår endringer blir man sett på som en «bråkmaker», og du vil ikke ta sjansen på å havne i unåde hos de som skal forlenge vikariatet ditt om 6 måneder. Vi mister dermed verdifull innsikt fra unge helsepersonell som kommer med sitt unike utenfrablikk på en tradisjonstro kultur.

Jeg tror helsevesenet er overmodent for å ta i bruk ny teknologi, å få til mer innovasjon og bedre løsninger. Det er vi som møter pasientene som best vet hvor problemene ligger. Kanskje ser vi også hvordan problemene kan løses, men de som får se de nyeste nyvinningene på messer og konferanser og de som tar beslutningene om kjøp, er ikke oss, det er leder og mellomledere.

Lager ny møteplass for «young professionals»

-Nå inviterer vi til den første karrierekonferansen for fremtidens helsetjeneste sammen med kolleger i Medevent.Bak seg har hun tunge partnere som Norway Health Tech, Forskningsparken og mange flere. På scenen har hun både gründere, forskere og utbrytere fra helsevesenet – fagpersoner som har valgt å gå ut og starte alternative karrierer.

-Det viktigste er å skape en møteplass og gi inspirasjon, sier Ida, som gleder seg til å åpne dørene for kveldskonferansen i Forskningsparken 16. oktober.

Vi vil at deltakere skal få tre ting:

1. bekjentskap på tvers av arbeidssteder og profesjoner som kan skape spennende samarbeid

2. en oppdatering på hva som skjer av utvikling innen innovasjon, helseteknologi og entreprenørskap i egen sektor, og

3. oversikt over alle karrieremulighetene de har; konsulent, entreprenør, forsker, lobbyist, intraprenør, helseleder - eller rett og slett en oppdatert kliniker. Mulighetene er mange!

Nysgjerrig utover egen bransje

Ida er selv utdannet lege som ble ferdig med turnus i 2016 og har erfaring som fastlegevikar. I 5 av studieårene var hun engasjert som tillitsvalgt. Hun er lett å snakke med og det er lett å bli smittet av hennes energi.

-For meg skjer det noe magisk nesten hver gang jeg blir kjent med nye mennesker, sier hun. Jeg var tidlig nysgjerrig på miljøer utenfor legestudiene, og føler jeg lærer masse av å jobbe sammen med andre yrkesgrupper.

Å være omgitt av mennesker med ulike synsvinkler på en og samme ting gjør at man utfordres på eget perspektiv. I møte med andre bransjer oppdaget jeg for eksempel at helsepersonell sjelden utarbeider noen grundig CV eller ligger på LinkedIn. Det er jo litt rart. Når folk skal ansettes er det vel ulike personer og ulik kompetanse bak profesjonen, man er ikke bare en sykepleier eller lege? Jeg synes vi må lære av andre bransjer og begynne med å bli litt mer kjent med folks kompetanse utover det formelle.

I dag er utdanningen kanskje det eneste du trenger for å bli engasjert i en legestilling. – Men folk er ulike og vi bør utnytte deres kunnskap så godt som mulig, spesielt med stadig økende belastning av helsetjenestene. Rett person på rett plass, slår hun fast.

Selv har hun et vikariat som kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, noe som på grunn av hennes unge alder har skapt hevede øyenbryn flere enn én gang. Men vi tenker det er typisk for en som Ida: dyktig, modig og ikke redd for å si ifra.

Her kan du lese mer om Medevent – Norges første karrierekonferanse for helsepersonell.