Stor interesse for ny forskning

Published: 17 February 2020

Text: --

På Impact Breakfast i Forskningsparken møtes forskere, investorer og entreprenører

På arrangementet 29. januar var temaet Artificial Intelligence, og fire forskere fra Universitetet i Oslo og SINTEF ga korte og spennende innblikk i det de jobber med akkurat nå. Kyrre Glette, ass. professor ved UiO: RITMO senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse viste forskning på bevegelse hos roboter.

Lilja Øvrelid, nedenfor, er assisterende professor i en forskningsgruppe på språkteknologi ved MatNat, UiO hvor de ved hjelp av AI henter meninger, følelser og holdninger ut fra tekst.

Signe Riemer-Sørensen viste hvordan SINTEF DIGITAL kombinerer fysikk med maskinlæring i det de kaller Hybrid analytics. Arnoldo Frigessi i bildet nedenfor forsker ved medisinsk fakultet, UiO, på avdeling for biostatistikk. Han viste hvordan salg i sosiale nettverk sprer ser på samme måten som et virus, og med det skapte han stort engasjement i salen.

På disse frokostene er det satt av tid til for spørsmål og kommentarer, og ikke minst til å ta en ekstra kaffekopp og en prat med forskerne etter presentasjonene.

Bak Impact Breakfast står Universitetet i Oslo og Forskningsparken, og møtene ledes av Tobias Dahl, forsker ved SINTEF og IFI ved UiO og gründer av Elliptic Labs.

Formålet med denne møteplassen er å bygge nettverk mellom næringsliv og forskere, utforske nye muligheter og teste potensiale for annen anvendelse og kommersialisering. Les om Impact Network her.