Samarbeider med verdens største batteriprodusenter

Publisert: 08 november 2023

Tekst: Newslab

Foto: Cenate

Cenate utvikler og produserer verdensledende teknologi som skal erstatte grafitt i dagens batterier.

Cenate jobber med å utvikle og produsere silisiumholdige anodematerialer til litiumbatterier, som skal brukes i fremtidens elbiler og PC-er.

– Hovedformålet er å krympe batteriet slik at rekkevidden øker. Vi lager nanovarianten av et granateple, det vil si ekstremt små nanopartikler av silisium pakka inn i en ledende struktur, sier daglig leder Erik Sauar i Cenate.

For å få det til samarbeider Cenate med verdens ledende batteriprodusenter, som LG, Panasonic, Samsung og SK Innovation.

– Vi må samarbeide med de som har mest kompetanse for å kunne lykkes, og det er ofte de som er størst og har holdt på lengst. Det betyr at det blir få og veldig store avtaler.

Mye kompetanse: Daglig leder Erik Sauar i Cenate har lang fartstid som forskningsbasert gründer. Nå satser han og Cenate på å bli verdensledende med å erstatte grafitt i fremtidens batterier.

Konkurrerer med hele verden

I dag brukes grafitt i elbilbatteriene, noe som til sammen utgjør 60-70 kilo per bil.

– Vårt produkt kan kanskje redusere vekta til 10-12 kilo. Det vil føre til at batteriet tar mindre plass, og da kan det være plass til mer batteri eller mer bagasje.

Kampen om å gjøre bilbatterier mindre, er et race som foregår over hele verden. Men teknologien som Cenate rår over, er ifølge Sauar verdensledende.

– Så vidt vi veit er vi helt i forkant, sier han.

På sikt, hvis kontraktene med de største produsentene blir en realitet, kan det bli aktuelt å bygge to industrianlegg – et i USA og et i Europa. Hvor i Europa det kan bli anlegg er ikke bestemt, men Norge og Tyskland er to klare kandidater.

– Det er litt avhengig av leverandører og kunder, forteller Sauar.
Nå jobber han og resten av Cenate med å gjøre materialet stabilt nok til å vare lengre enn bilens levetid. Cenate må nemlig kunne dokumentere at batteriet vil ha lang levetid, og for å gjøre det må materialet gjennom en rekke tester som er bestemt av de ulike bil- og batteriprodusentene. Hos de aller fremste er imidlertid dette kravet i ferd med å bli passert.

Tester i Forskningsparken: Mye av testarbeidet foregår i Forskningsparken, mens storskalatesting foregår i Cenates fullskala pilotanlegg på Holtskogen næringsområde utenfor Oslo.

Pilotanlegg til 100 millioner

De første produktene er allerede inne til formell kvalifisering, noe som innebærer større volum og mer finjustering.

En stor del av testarbeidet foregår i Forskningsparken, men for større leveranser og de større gassbaserte prosessene foregår utprøvingen i det fullskala pilotanlegget til 100 millioner kroner på Holtskogen næringsområde, fire mil utenfor Oslo.

– Vi måtte bygge det for å kunne demonstrere at vi kan få til produksjonen i fullskala. Dermed har det vært nødvendig for oss å ta en del kostnader tidlig, forteller Sauar.

Men å få finansiering har ifølge Sauar aldri vært et uoverkommelig problem, verken i arbeidet med REC, som han er tidligere teknologidirektør og medgründer av, eller med Cenate.

– I dag sitter det i økende grad eksgründere med kapital, et finansmiljø med innsikt og et nettverk av kompetanse. Vi eks-gründere kan ofte være med og ta en stor del av den aller første risikoen selv.

– For hvert selskap som lykkes, vil etterveksten vokse, og resultatet kan sakte nærme seg slik det er i Silicon Valley, som er selve kroneksempelet på at finansiering og innovasjon går hånd i hånd. I Sverige har de også fått til mye. Vi er i ferd med å gjøre mye vi og, det har skjedd store endringer på 20 år.

Sparer mye vekt: Dagens grafitt i elbilbatterier veier mellom 60 og 70 kilo. Med Cenates nye teknologi vil vekten kunne reduseres til 10-12 kilo.

Flytter verden framover

Å ligge an til å bli verdensledende innen komponenter til neste generasjons litiumbatterier, er krevende. Det betyr travle dager på jobben, og av og til kan det nærmest bli nattarbeid for å komme i mål.

– Vi er 12 ansatte, og åtte innleide på heltid. I tillegg har vi 15-20 som jobber mye for oss. I en relativt liten bedrift blir dagene ekstremt varierte, med alt fra detaljert, eksperimentelt arbeid til planlegging, finansiering, salg og kontraktarbeid, forklarer Sauar.

Opprinnelig er han kjemiker med en master i antropologi og doktorgrad i termodynamikk. Men som yrkesaktiv har Sauar i stor grad vært forskningsbasert gründer, og han elsker å kjenne at det bobler og koker i arbeidet med noe stort.

– Det er fantastisk spennende å få være med å flytte verden et skritt fram, sammen med veldig flinke og hyggelig folk, forteller han.

Fra solceller til batterier

Erfaringen som teknologidirektør i REC og solcelleindustrien kommer godt med. Silisum er også brukt i solceller, og det var der starten på Cenate begynte. Sauar og Cenates COO og største eier, Werner Filtvedt, møttes i forbindelse med Dynatec og utviklingen av en ny teknologi som Sauar var kunde av.

Men så overtok Kina solcellemarkedet totalt, med 200 milliarder statlige midler investert, noe som knuste all europeisk og amerikansk solcelleindustri. Det førte til at REC-anlegget måtte stenge.

– Som et resultat satt Dynatec med produksjonsanlegg uten kunder, og de begynte å se på om reaktoren kunne brukes til noe annet.

Blod svette og tårer

Da ideen om å bruke silisium-nano i batterier dukket opp, bestemte Sauar seg for å starte Cenate sammen med Werner og Josef Filtvedt fra Dynatec, med basis i Dynatecs tidligere reaktorarbeid og med Martin Kirkengens batterikompetanse.

– Når det er en snakk om en ny bedrift basert på et langt FoU-løp, må du ta en grundig vurdering og bruke tid på om det er verdt å gå inn med blod, svette og tårer. Det var en prosess som tok nesten seks måneder, oppsummerer han, men legger til at han kjente godt til potensialet for virksomheten etter allerede å ha vært med på å finansiere et tilsvarende selskap i Silicon Valley.

Forholdet til Kina er derimot en prosess som kommer til å ta en stund. Sauar frykter at Europas forhold til Kina kan bli problematisk i lang tid. Av patenthensyn fokuserer Cenate enn så lenge på kunder utenfor den asiatiske stormakten.

– Produktet er ikke ferdig utviklet, og vi må ha kontroll på IP, teknologi, og ha alt ferdig patentert og sikra før vi kan åpne opp for kinesiske kunder, understreker Erik Sauar.