Eventkalender

New in the Park

x

Tid: 12:30 - 13:00

Sted: By the Stairs, Oslo Science Park


Innovasjon i informatikk

x

Tid: 16:00 - 19:30

Sted: Insj, Forskningsparken


Innovasjon i utdanning

x

Tid: 16:00 - 19:30

Sted: Insj, Forskningsparken


Hvordan bruke AI som et verktøy til innovasjon?

x

Tid: 17:00 - 19:00

Sted: Startuplab, Forskningsparken


Lær hvordan AI kan brukes som et verktøy for innovasjon og entreprenørskap med Start Oslo og INSJ. Utruste deg med nødvendig kunnskap og ferdigheter for å lykkes i dagens teknologidrevne verden.

Mer informasjon

Innovasjon i helse og medisin

x

Tid: 16:00 - 19:30

Sted: Insj, Forskningsparken


First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


Innovasjon i samfunnsvitenskap

x

Tid: 16:00 - 19:30

Sted: Insj, Forskningsparken


QIAGEN Mini Exhibiton

x

Tid: 10:00 - 14:00

Sted: Glassgata, Forskningsparken


Come and meet your local Account Manager Christine Vimo at Forskningsparken in Glasshallen.

Want to hear more about QIAGEN digital PCR seamless workflow?

Come and discuss your application with us and hear about the strengths of digital PCR versus conventional qPCR!

More information

Aleap Connect: Health Startups meets Aleap Partners

x

Tid: 09:00 - 13:00

Sted: Online (Zoom)/Aleap


The Aleap Connect Event focuses on allowing health startups to interact with Aleap Partners, Helse Sør-Øst, and the Municipality of Oslo.

 

This event aims to create a forum where health startups and stakeholders can explore areas of mutual interest in one-to-one meetings.

 

Application deadline:

March 27th! Apply HERE.

 

More information on the event and how to create your application HERE.

Teknologi og Demokrati, Episode 3

x

Tid: 16:00 - 17:00

Sted: Trappa, Forskningsparken


III. Teknologi + demokrati = sterkere demokrati: er det mulig og i så fall hvordan?

 

Dato: 20. aprilTristan Harris, grunnleggeren av Center For Humane Technology, har flere ganger uttrykt et behov for teknologi som er "på vår side". En av hans ambisjoner er å finne teknologi som tilfredsstiller likningen teknologi + demokrati = sterkere demokrati. Dette står i skarp kontrast til mye av kritikken som har vært rettet mot sosiale medier, av Harris og andre, og deres rolle i å spre desinformasjon og falske nyheter.

Hvordan kan teknologi som styrker demokratiet se ut? Den engelske juristen og forfatteren Jamie Susskind gir noen forsøksvise svar i boken "The Digital Republic" for 2022. Et av eksemplene han bruker er å utnytte teknologi og internett til reaktivere den demokratiske samtalene i et land, blant annet ved å sette opp såkalte folketribunaler. Dette har blant annet vært gjort i Taiwan og Tyskland, tidvis med positive resultater. Prosessen søker å finne ut hvilke temaer som rører seg og skaper spenning i befolkingen. Etter at et egnet tema er valgt går prosessen i flere faser: en opplæringsfase, en diskusjonsfase og en innstillingsfase. Et konkret eksempel på en debatt og et kompromiss man kom fram til Taiwan var rundt bruken av Uber og om det skulle være tillatt eller ikke, og frontene var steile. Innstillingen ble å tillate Uber, men kun til lisensierte sjåfører.

I dette panelsamtalen stiller vi spørsmålet om hvordan digital teknologi kan bidra til å styrke demokrati-utviklingen. Når bør ny teknologi et foretrukket verktøy i demokrati-utviklingen, og når bør vi lene oss mot tradisjonelle og etablerte prosesser i stedet? Finnes det plattformer som på en robust måte kan bidra til en bedre demokratisk samtale, slik som digitale folketing? Finnes det situasjoner der bruk av ny teknologi kan slå tilbake på demokratiprosessen fordi den er sårbar eller kan utnyttes på utilsiktede måter, og hvilke verktøy har vi for å avdekke slike muligheter? Når blir nudging en positiv mulighet for å få folk til å stemme eller uttale seg, og når blir det uønsket påvirkning av et valg? Er det en iboende risiko for at vi blir "tech solutionist"? Løsningene trenger ikke nødvendigvis å ligge i mer eller bedre teknologi, de kan også ligge i bedre politikk, bedre kultur og bedre utdanning. Hvordan utnytter vi lovverk og regulering av teknologi, både ny og gammel, for å gjøre demokratiet sterkest mulig?

 

Mer informasjon

SPARK Norway Educational Forum

x

Tid: 17:00 - 19:00

Sted: Fauna, Forskningsparken


Rutronik Tech Day 2023

x

Tid: 09:00 - 17:00


Rutronik Norway invites you to the Rutronik Tech Day in Oslo!
 
Our experts will present and demonstrate new and exciting technologies from the product areas Wireless & Embedded, including displays, cellular, Bluetooth, and WiFi. At the Tech Day, will also be featuring further product areas such as environment, sensors etc.
 

Innovation Hangout #1

x

Tid: 17:00 - 20:00

Sted: Forum, Forskningsparken


Welcome to the first UiO Growth House innovation hangout of 2023 – a meeting place for academia and industry. This hangout is a collaboration with dScience – Centre for Computational and Data Science at UiO.

More information

First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


New in the Park

x

Tid: 12:30 - 13:00

Sted: By the Stairs, Oslo Science Park


Engagelab 20 år: Åpen lab

x

Tid: 11:00 - 13:00

Sted: C1, Forskningsparken


Teknologi og Demokrati, Episode 4

x

Tid: 15:00 - 16:00

Sted: Trappa, Forskningsparken


III. The Empire strikes back. Vil EUs reguleringer av plattformene gjøre en forskjell?


Dato: 11. mai

DSA, Digital Services Act, eller forordningen for digitale tjenester, trådte i kraft i november 2022. DSA handler om å styrke brukernes rettigheter på internettplattformer, balansert mot ytringsfriheten og andre grunnleggende rettigheter. Men er det mulig å regulere de mektige teknologigigantene, etter at kaviaren er ute av tuben?

Teknologiplattformene har siden 1990-tallet vært fritatt for ansvar for innholdet som publiseres på internett og sosiale medieplattformer. Denne modellen har gitt flere mulighet til å ytre seg, men også bidratt til en enorm vekst for plattformselskaper som Meta og Alphabet, som i motsetning til redaktørstyrte medier ikke trenger å bruke penger på innholdsmoderering. Dette har ført til en sterk maktkonsentrasjon, der noen få plattformer har blitt portvoktere for den offentlige samtalen.
EUs svar er reguleringene Digital Markets Acts, som har som mål å utjevne noen av konkurransefordelene for de største selskapene, og Digital Services Act, som vil styrke brukernes rettigheter på plattformene. Det blir enklere å fjerne ulovlige innlegg etter nasjonal lovgivning og å klage på feilaktig sletting av innlegg på plattformene.

Europakommisjonen har ansvaret for å håndheve DSA overfor teknologigigantene. Riset bak speilet er bøter på inntil seks prosent av selskapets årlige globale omsetning. Men Norge bør ikke innta en tilbakelent holdning. Europakommisjonen har tatt konsekvensene av at globale tjenester brukes lokalt. En norsk bruker vil kunne varsle plattformene om ulovlig innhold på Facebook, eller klage hvis TikTok feilaktig sletter et innlegg. Og behandling av YouTube, Instagram, Facebook eller TikTok å behandle varsler og klager. Og hvis en plattform systematisk ignorerer prosedyrene, vil det være et brudd på DSA.

I Norge vil det opprettes sertifiserte varslere som vil flagge ulovlig innhold på plattformene. En sertifisert varsler kan være en organisasjon som har ekspertise i å avdekke ulovlig innhold om barn på nett. Og hvis plattformene fjerner for mye innhold, har brukerne rett til å prøve klagen for en tvisteløsningsordning. En norsk koordinator har ansvaret for å godkjenne de to ordningene, og motta varsler om brudd på DSA fra brukere, organisasjonsliv, næringsliv og forskere.

DSA setter begrensninger på globale plattformenes forretningsmodell. Det vil bli forbudt med målrettet markedsføring mot barn, manipulerende design og det vil være sterke begrensninger i bruk av data om sårbare grupper. En koordinator i Norge vil ha ansvar for å innhente dokumentasjon på brudd, som kan gi Europakommisjonen et grunnlag for sanksjoner. Er det slik Dovre kan felle teknologigigantene?

 

Mer informasjon

AI-Mind Emnekurs om kognitiv svikt i almennlegepraksis

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forum, Forskningsparken


AI-Mind Emnekurs om kognitiv svikt i almennlegepraksis

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forum, Forskningsparken


First Friday Coffee

x

Tid: 08:30 - 09:00

Sted: Parken Bakeri, Forskningsparken


NM i studentbedrift

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken


NM i studentbedrift

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken


2023 IMAPS Nordic Microelectronics Packaging Conference and Exhibition , NordPac

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken


New in the Park

x

Tid: 12:30 - 13:00

Sted: By the Stairs, Oslo Science Park


The Healthtech Festival

x

Tid: 00:00 - 00:00

Sted: Forskningsparken


Summer Pitch Party

x

Tid: 12:00 - 18:30

Sted: Forskningsparken


Teknologi og Demokrati, Episode 5

x

Tid: 15:00 - 16:00

Sted: Trappa, Forskningsparken


V. Hva betyr det at noen få teknologieiere styrer og eier den demokratiske samtalen?


Dato: 15. juni

Mark Zuckerberg har kontrollen over Meta, og har siste ord for veivalgene på Facebook og Intagram. Elon Musk har overtatt styringen med Twitter, og justerer brukervilkårene etter egne prioriteringer. TikTok må rette seg etter regelverk diktert av det kinesiske kommunistpartiet, og kan bli utestengt fra det amerikanske markedet. I USA etablerte Donald Trump Truth Social som et middel for å nå politiske mål. Maktkonsentrasjon kombinert med maktambisjon er en farlig kombinasjon.

Mye av den demokratiske samtalen er flyttet over på plattformer som Facebook, Google, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram og Snapchat. Tjenestene har for lengst blitt en del av informasjonsinfrastrukturen i Norge, men styres etter økonomiske mål som kan komme i konflikt med demokratiske prinsipper og brukernes interesser.

For eksempel har Meta systematisk hvitlistet brukere med mange følgere gjennom Xcheck-programmet. Twitter er i økonomisk krise, som blant annet har resultert i at rundt halvparten av selskapets ansatte har blitt avskjedige, blant annet en rekke team som jobbet med personvern, sikkerhet, kommunikasjon, universell utforming og menneskerettigheter. Et stort antall innholdsmoderatorer er løst fra kontraktene. Begge selskapene har sagt opp samfunnskontakter i Norden og EU.

Utviklingen illustrerer utfordringene med plattformmodellen, og hvor sårbar offentligheten kan være når viktige plattformer endres over natten. Det er grunnleggende problematisk at én person har definisjonsmakt over viktige arenaer for diskusjon og ytringer, og at den foretrukne plattformen for norske tenåringer står til ansvar til en totalitær stat. At samfunnsansvar er den første salderingsposten i en økonomisk nedgangstid, sier også noe om selskapenes prioriteringer.

Hvordan skal demokratiske stater forholde seg privateide globale plattformers makt? Maktfordelingsprinsippet, kombinert med ytringsfriheten, sikrere en åpen og kritisk offentlighet, og kontroll med makten. Mye av den demokratiske samtalen foregår på sosiale medier, og staten bør ikke gis definisjonsmakt over innbyggernes lovlige ytringer.

Spørsmålet er hvordan man kan motvirke at enkeltpersoner eller totalitære stater bruker plattformene som et verktøy for egne ambisjoner. Det kan stilles spørsmål ved om det er et behov for mer regulering, eller offentlig eller kollektivt eide og styrte alternativer, for å skape en tryggere og mer robust infrastruktur for demokratisk diskurs og utfoldelse i tråd med grunnleggende menneskerettigheter.

 

Mer informasjon

Åpent Hus 2023

x

Tid: 12:30 - 17:00

Sted: Forskningsparken


Save the date

Frontier Research in Educational Measurement - FREMO 2023

x

Tid: 09:00 - 19:00

Sted: Forskningsparken


Welcome to this biennial conference organized by the Centre for Educational Measurement (CEMO) at the University of Oslo. The conference connects researchers from all over the world to showcase the latest innovative methods and advanced applications in the field of educational measurement. 

More information

Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken, Oslo


Startuplab Cleantech Summit

x

Tid: 08:30 - 15:00

Sted: Oslo Science Park


Norway's largest stage for cleantech startups.

More information

Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken, Oslo


Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken, Oslo


Science Impact 2023

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken


Join the innovation conference organised by the University of Oslo and partners as part of Oslo Innovation Week 2023.

 

More information

 

Innovation Hangout # 2

x

Tid: 17:00 - 20:00

Sted: Forum, Forskningsparken


Welcome to the second UiO Growth House innovation hangout of 2023 – a meeting place for academia and industry. This hangout is a collaboration with the technology transfer office Inven2.

More information

Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken, Oslo


Oslo Innovation Week 2023

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken, Oslo


Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Forskningsparken


Innovation Hangout #3

x

Tid: 17:00 - 20:00

Sted: Forum, Forskningsparken


Welcome to the third UiO Growth House innovation hangout of 2023 – a meeting place for academia and industry.

More information

Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Forskningsparken