Kan spare samfunnet for 440-800 mill NOK årlig

Published: 17 June 2020

Text: --

Lar øyelegen benytte optikerens avanserte bilder.

Norske optikere ligger langt foran mange av sine kollegaer i Europa på opto-tekniske maskiner, som kamera for å fotografere netthinnen og ultralyd av øyet. Med Eyecheck System kan optikeren sende bildene digitalt til øyelege, for å kunne få en rask avklaring på videre oppfølgning.

Dette var tanken da selskapet ble startet av øyelege Jørn Beckröge i 2016. Han har fortsatt full praksis på Jessheim ved siden av at han er aktiv eier i oppstartsselskapet, og selskapet har altså utviklet en skybasert softwareløsning der optiker og øyelege kan dele bilder og pasientdata i henhold til kravene i helsenormen og GDPR.

For få øyeleger i Norge

Når en optiker undersøker syn og øyehelse hos en pasient og ser forandringer som er uvanlige eller som hun/han er usikker på, vil pasienten bli henvist til øyelege. Allmennleger gjør også slike henvisninger til øyelege. Det som skjer da, er at mange pasienter må vente alt fra uker og helt opp mot et år før de kommer til øyelegen, og for en del av pasientene får de beskjed om at alt er normalt og det er ikke noe som behøver behandling.

Anette Lillebill Moe er country manager i Eyecheck System som er del av et større helsemiljø i Forskningsparken. Eyecheck System jobber i helseinkubatoren Aleap, og de er medlem av Norway Health Tech, en medlemsorganisasjon som løfter norsk helsenæring internasjonalt.

– I dette miljøet har vi mange å spille på, sier Anette Lillebill. – Flere har gått opp løypa tidligere, og det er enkelt å utveksle erfaringer siden vi sitter side om side. Med bakgrunn som optiker brenner hun for å gi pasientene en bedre hverdag og spare samfunnet for ressurser. Den skybaserte softwareløsningen de har utviklet er tatt i bruk av ca. 70 optikere som melder tilbake at det fungerer.

– Optikeren er spesialist på det friske øyet og øyelegen er spesialist på det syke øyet. Det de undersøker og verktøyene de bruker er like, og i vår plattform får øyelegen se bildene som optikeren har tatt av pasientens øye, sier Moe. Vi erfarer at øyelegen får like god innsikt ved å se på bilder som å ha pasienten tilstede.

– Det er den teknologiske og digitale utviklingen som muliggjør denne løsningen, og vi jobber for at helseforetakene skal ta den i bruk.

Anette Lillebill Moe driver oppstartsselskapet Eyecheck System fra helseinkubatoren Aleap i Forskningsparken

90.000 timer årlig på reise til øyelege

- Mange øyepasienter bekymrer seg i mange måneder mens de venter på time hos spesialist, sier Moe. Med vår løsning kan pasienten få en avklaring allerede dagen etter optikerbesøket. I tillegg til å slippe ventetiden, kan pasienten spare den lange reiseveien som gjerne involverer enda en person som kjører pasienten, der begge må ta fri fra jobben.

– Hos optiker Jarle på Gran blir pasientene henvist til Lillehammer, som ligger 2,5 t unna med bil, sier Moe. Andre steder i Norge må man reise enda lenger. Vi er opptatt av at optikerne er lett tilgjengelig på hjemstedet, og det er enkelt å oppsøke de.

Diabetes: kun 60% av pasientene får undersøkelsen de har krav på

Diabetespasienter har krav på ekstra oppfølging av øyelege. De har økt risiko for å miste synet og skal derfor inn og ta foto av netthinnen annethvert år. I dag er det bare 60% av pasientene som får gjennomført denne undersøkelsen. En grunn kan være at mange av disse pasientene er eldre og har også andre helseproblemer som gjør det vanskelig å få til, i tillegg til ventetiden. Anette Lillebill mener denne undersøkelsen av diabetespasientene bør gjøres hos den lokale optikeren, som tar bilder.

– Med vår plattform kan spesialisten raskt sjekke bildene, uten at pasienten må bruke tid på konsultasjon med fysisk oppmøte. De pasientene som øyelegen vil undersøke nærmere blir så innkalt til undersøkelse på vanlig måte, men de resterende pasientene innkalles på nytt om 1 eller 2 år.

Opp mot 800 mill NOK årlig spart

Menon Economics har på oppdrag fra Eyecheck System laget en analyse om bruk av digitale løsninger i øyemedisin. Den viser at en slik løsning kan redusere samfunnets samlede kostnader i form av helsetjenestekostnader, produksjonstap og sykdomsbyrde, knyttet til øyesykdom. Analysen viser at en slik løsning har potensial til å redusere årlige samfunnskostnader med mellom 440 og 800 millioner kroner. Les Menons rapport her

Gevinsten er størst for øyepasienten

- Eyecheck System er et digitalt verktøy som revolusjonerer samarbeidet mellom optiker og øyelege. – Gevinsten er størst for øyepasienten, skjønt alle parter vinner med dette systemet, ikke minst samfunnet, sier Jörn Beckröge, øyelege og gründer av selskapet.

 

Rapport: Vurdering av potensialet for reduksjon av samfunnskostnader, Menon.