Ny i Forskningsparken

Published: 03 September 2019

Text: --

Ole Martin Odland og Nordcad flyttet inn i Forskningsparken i april. De leverer software til elektronikkutvikling og er fornøyd med å ha landet her.

– Vi er distributør i Norge, og gjorde en vurdering av hvor vi skulle jobbe. Både historikken og fremtidsutsiktene pekte på Forskningsparken, og vi gleder oss over å være i dette miljøet, sier Ole Martin.

Venter utålmodig på 5G

Jeg tror vi vil se mange nye duppeditter i tiden fremover, intelligente verktøy som kommuniserer, lærer og gjør hverdagen lettere for deg og meg. Og i Norge tror jeg mange av disse tingene vil bli laget nettopp her i Forskningsparken, sier han. Han titter inn i glassgata hvor Hardware Lab er utvidet og gir mekkeplass for flere gründere som skal montere, teste, feile, rette opp og teste igjen.Spesielt tror han på en økning i utstyr til helsesektoren når 5G-nettet rulles ut for fullt. – Det er et sterkt miljø på helseinnovasjon her i parken, med Aleap og Norway Health Tech som motorer.

Programvare for å bygge kretskort

Nordcad gjør konstruksjonsjobben lettere for utviklerne ved å levere proff programvare for å designe kretskortene som skal sitte i våre nye «dingser». - Det kan bli et skjebnesvangert veivalg i begynnelsen, når en starter planleggingen av roboten eller hva det nå er man skal lage, sier Odland. Jobben for utvikleren, ofte en elektronikkingeniør, er en møysommelig skisse på hvordan ting henger sammen; hvordan elektrisiteten går fra punkt til punkt, hvilke komponenter skal som brukes, og hvilken strømeffekt kretskortet skal ha. Vi vil hjelpe disse gründerne til å lykkes, og det gjør de best med profesjonell programvare, uten begrensninger.

Gratis for gründere

Nordcad lar nystartede selskaper som er medlem i start-up lab eller andre gründerinkubatorer bruke programmet gratis. Det gir en solid start for oppstartsbedriften, og kan også bli god butikk for Nordcad når flere gründere lykkes og blir betalende kunder. Ole Martin har stor tro på eget produkt. – Skal du tegne et grafisk bilde kan du starte i Paint, men hvis du begynner med Photoshop med en gang så har du uendelig mange flere funksjoner som forkorter og effektiviserer tiden du bruker til å ferdiggjøre produktet, forklarer han. Sånn er det også når du planlegger og skal designe et kretskort, og det kan koste deg utallige timer og frustrasjoner om du starter feil.

-Med våre løsninger kan du for eksempel teste og verifisere kretsløp parametere i et virtuelt miljø før hardwaren blir utviklet fysisk. Dette sparer tid, penger og materialer.

reMarkable, Huddly og NoIsolation

Dette er eksempler på Forskningsparken-selskaper som utvikler fysiske «dingser» og bruker Nordcad sine programvarer til utvikling av henholdsvis skrivebrett, konferansekamera og roboter. – Vi har kunder som Bang & Olufsen, Dali, Data Respons, 7Sense, Airthings, Cisco og Zaptec for å nevne noen de fleste kjenner til. Vi ser at det vil komme nye produkter, og basert på historien og miljøet vil Forskningsparken bli sentralt i nyutvikling av elektronikk, sier Ole Martin. Vi er glad for å være her, jeg liker miljøet, alle konferansene og alt som skjer hver uke. Vi ser frem til å bidra!