Ny sjef med drømmebakgrunn

Published: 07 October 2019

Text: --

Selskapet Amicoat i Forskningsparken produserer et bakteriedrepende stoff som er forsket frem ved Universitetet i Tromsø.

Nå er Georg Andreas Gundersen på plass som daglig leder. Han har solid bakgrunn som lege og forsker, han har studiert juss, økonomi og har jobbet med kunder i helsesektoren i McKinsey i seks år. Nå skal han ta Amicoat ut i verden.

Han står foran en viktig jobb for selskapet Amicoat. Et solid dokumentert stoff holder bakteriene unna, og Georg Andreas Gundersen skal få det kommersialisert. Det skal ut i sykehusene og andre steder der det kan forhindre bakterievekst, infeksjoner og andre komplikasjoner.Gundersen er lege, han har doktorgrad i basal hjerneforskning, har studert både juss og økonomi og det virker på oss som han er rett person på rett plass, noe som forsterkes når han forklarer produktet.

Fra forskning til marked

-Dette er grunnforskning som kommer til anvendelse, sier Gundersen. Vi kan dokumentere virkningen og vi har brukt de første årene til å sikre nødvendige rettigheter og patenter, samt innlede dialog med ulike interessante aktører. Nå er vi klare for å entre markedet. Vi produserer stoffet allerede og opplever stor interesse for teknologien. Min jobb fremover blir å utvikle partnerskap med globale produsenter slik at Amicoats produkt kan nå resten av verden.

Færre sykehusinfeksjoner med bakteriedrepende stoff

Fagmiljøet ved Universitetet i Tromsø, Institutt for kjemi, avdeling for organisk kjemi, har mye kunnskap om dette. Professor Jon Sigurd Svendsen er selve oppfinneren av Amicoat. Han har ikke vært alene, dette har vært et forskningsfelt i Tromsø de siste 20 årene.

- Flere doktorgrader og mange forskningsartikler beskriver stoffet, som er et peptid, sier Gundersen. Et peptid er et kort protein, og dette kan kobles på ulike overflater. Dette stoffet virker direkte ved å ødelegge cellemembranen på bakteriene. Denne typen stoffer finnes i kroppen allerede, legger han til.Amicoat produseres allerede til forskningsbruk, sier Gundersen.

Kan redusere antibiotikabruk

- Vi ser at det er nyttig alle steder hvor bakterier kan blomstre opp, og et av områdene vi ser på er medisinsk utstyr i sykehus. Alle steder der det gror bakterier kan dette i prinsippet være nyttig: f.eks. i utstyr for behandling av sår, i fremmedlegemer som opereres inn i pasienten, eller i standardutstyr som sytråd og venfloner.Stoffet kobler seg til ulike materialer og kan forbli lenge på overflaten, og virker mot bakterier og soppinfeksjoner. Det kan også tenkes å rense vann, mat, luft og andre industriprodukter.

- Vi vet at antibiotikabruken i sykehus skaper bekymring fordi bakteriene utvikler motstandsdyktighet (resistens). Vårt produkt kan bidra til å redusere antallet infeksjoner og derved redusere både antibiotikabruk og utvikling av resistens.

Spin-off fra Lytix Biopharma

Amicoat er en spin-off fra selskapet Lytix Biopharma som har lang historie i Forskningsparken. Lytix Biopharma fokuserer på utviklingen av kreftmedisin og har nettopp ansatt ny toppsjef, Øystein Rekdal.

Betydelig helsemiljø

Amicoat og Lytix Biopharma er to av mange bedrifter som er tilknyttet Forskningsparken i Oslo. Helseklyngen Norway Health Tech teller 270 medlemmer, og klyngen skaper FoU- og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. Målet er å bygge en sterk helsenæring i Norge. I helseinkubatoren Aleap jobber ca. 40 medlemmer med sine oppstartsselskaper på helse, og det er et betydelig samarbeid mellom disse og de ca. 300 bedriftene og organisasjonene som er lokalisert i Forskningsparken.