Matnyttig: Hvordan tiltrekke og beholde utenlandske arbeidstakere?

Publisert: 08 februar 2024

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

To tredjedeler av alle norske selskap mangler viktig kompetanse, ifølge NHO. For å hevde oss i konkurransen om de skarpeste hodene er det på tide å skjerpe greiene, mener Mari Strømsvåg fra Osloregionen interkommunale politiske råd.

– Ett enkelt grep kan gi norske virksomheter store konkurransefortrinn, flere markedsandeler, økt produktivitet og en sterkere bunnlinje: Ansett utenlandsk kompetanse!

Mari Strømsvåg, spesialrådgiver for Internasjonal profilering og talentattraksjon, er glødende opptatt av å hjelpe norsk næringsliv med å innse fordelene av å både tiltrekke, og ikke minst beholde, godt kvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Men det gjør seg ikke selv, mener hun. Det å tiltrekke folk fra utlandet krever kanskje at du endrer taktikk og ser på rekrutteringsprosessen med litt nye øyne.

Mari Strømsvåg jobber med internasjonal profilering og talentattraksjon i Osloregionen.

En undersøkelse fra International Talent Map fra 2023 viser at hele 49 % velger å takke ja til en jobb på grunn av landet eller byen jobben er i. Altså er det ikke selve jobben eller karrieremulighetene (43 %) som trekker aller mest.

- Hvorfor snakker vi da ikke mer om Oslo og Norge når vi skal tiltrekke talenter, spør Strømsvåg retorisk.

Hun mener det første en bedrift bør gjøre er å identifisere hva som er unikt og tiltrekkende ved landet, byen og stedet de holder til, og kommunisere det tydelig til kandidatene både i utlysning og i rekrutteringsprosessen. For Norge generelt har hun noen tips til hva man bør trekke fram:

 • Politisk stabilitet og sikkerhet: Norge rangerer konsekvent høyt på spørsmål om tillit til det offentlige. Mange nordmenn tenker heller ikke over hvor trygt og sikkert vi har det sammenliknet med mange andre land.

 • Vær og natur: Vi nordmenn drømmer oss kanskje bort til sol og varme om vinteren, men for noen som aldri har opplevd fire årstider kan snø og kulde være attraktivt. Vi har også en unik nærhet til naturen, selv her i Oslo.

 • Nærhet til Europa: Mange direkteflyvninger til og fra Oslo gjør det lettere å reise hjem på besøk.

 • Velferdsstaten: Hvor mange andre land utenfor Norden vet du om som tilbyr fødselsomsorg, 12 måneders betalt foreldrepermisjon, billig og tilgjengelig barnehage, gratis utdanning og sterkt subsidiert helsevesen?

 • Arbeidslivet: Sykepenger og oppsigelsesvern er rettigheter vi tar som en selvfølge, men det er det ikke for mange utenfor Norden.

Fakta: Matnyttig

«Matnyttig» er en serie foredrag arrangert av Forskningsparken der eksperter på et felt kommer og deler av sin kunnskap. Arrangementene er åpne for alle. Mari Strømsvåg fra Osloregionen var gjest i «Matnyttig» i januar 2024.

Se flere arrangementer i vår eventkalender

Våre fire årstider kan være et trekkplaster.

En god velkomst

– Det er kostbart å ansette folk, og det er naturlig at man ønsker avkastning på den investeringen. Samtidig føles det kanskje ekstra risikabelt å ansette utenlandsk arbeidskraft. Da er det desto viktigere å ta imot din nyansatte fra utlandet på en god måte, for å sørge for at de trives og kommer godt i gang, sier Strømsvåg.

Hun har noen råd til hvordan prosessen med å ta imot den nyansatte kan bli best mulig:

 • Sørg for at de er forberedt på vær og temperatur ved ankomst. Minus 24 grader på Gardermoen kan være et sjokk.

 • Sett deg inn i registreringsprosessen både før og etter ankomst. Først UDI, så Skatteetaten og så Politiet … eller var det motsatt?

 • Avklar forventninger til språk – engelsk eller norsk? Norskkurs er uansett et must.

 • Ta deg tid til å forklare litt om kulturen både på og utenfor arbeidsplassen. Hva er dresscode på jobb? Hva er et julebord? Når og hvor spiser vi lunsj? Hva er en skidag? Det er også en god ide å legge til rette for at de internasjonale kan dele av sin egen kultur.

 • Tilby å hjelpe til med et sted å bo. Leiemarkedet i Oslo er brutalt. Kanskje noen på arbeidsplassen har en leilighet til leie?

For utenlandske arbeidsstakere kan god barnehagedekning og foreldrepermisjon telle mer enn lønn.

Få dem til å trives og bli

De rette karrieremulighetene og muligheten til å vokse i jobben er selvsagt viktig for alle høyt utdannede kandidater, men Strømsvåg vil igjen understreke viktigheten av livet utenfor jobb:

– Det høres kanskje banalt ut, men sørg for at alle utlendinger på jobben din har et sted å være på 17. mai. Det kan være en veldig ensom dag for alle som ikke er oppvokst i Norge. Ikke noe er verre enn å se at absolutt alle deltar på en fest du ikke er invitert til, sier Strømsvåg.

Nasjonaldagen er bare ett eksempel på anledninger der vi nordmenn kan være, kanskje ufrivillig, ekskluderende. Hun nevner også hytteturer og når klokken slår 16 på fredag og alle forsvinner ut døren.

– Arranger gjerne sosiale aktiviteter utenfor arbeidstid, men sørg for at det for alle, ikke bare for «de internasjonale». Da mister man muligheten til reel integrering.

Noen annet som er viktig for å trives er om partner eller ektefelle får jobb. En ansatt med partner som står uten jobb blir værende i snitt 3 år, mens de med jobb blir i 10 år, ifølge en dansk statistikk.

– Det er vanskelig å leve i Oslo på kun én inntekt, men at partneren og familien trives har også veldig mye å si for trivselen for din arbeidstaker, sier Strømsvåg.

Sørg for at dine internasjonale ansatte har planer på 17. mai.

Initiativer og tiltak

Selv om mange oppgaver hviler på arbeidsgiver, skjer det også utvikling på kommunalt og regionalt nivå. Dette er noen av initiativene og tiltakene som Mari Strømsvåg ønsker å trekke fram:

 • Kompetansespor: En pilot med mål om å drastisk redusere behandlingstiden på immigrasjonsprosessen ved bruk av EUs digitale lommebok. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, UDI, Skatteetaten og Politiet.

 • Regional velkomstservice: Fysiske lokaler der utenlandske arbeidstakere kan komme å få hjelp til alt fra fastlege til jobbsøking. Slike sentere er på plass flere steder i Sverige og det jobbes nå med å få dette på plass i Norge.

 • Samlet informasjon på engelsk fra Oslo kommune: Du kan nå lese om kommunens tjenester som kildesortering, legevakt, barnehager etc. på engelsk, rettet mot utenlandske innbyggere.

 • Spouse Program: Et program for å hjelpe partner eller ektefelle inn i jobb testes nå i Lillestrøm, Kongsberg og Østfold.

 • Oslo Science City: Et innovasjonsdistrikt som legger til rette for samarbeid på tvers.

"Det høres kanskje banalt ut, men sørg for at alle utlendinger på jobben din har et sted å være på 17. mai."

Mari Strømsvåg

Osloregionen

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Nyttige ressurser