Ungt Entreprenørskap

Innovatører trengs overalt!

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Følg Ungt Entreprenørskap:
Facebook | Instagram | Twitter | YouTube