Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

 

Facebook.pngFacebook    Instagram.pngInstagram   Twitter.pngTwitter   Website.pngWebsite   Youtube.pngYouTube