Hvordan bli en magnet for innovasjon?

Publisert: 22 mai 2020

Tekst: --

Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City – ble etablert våren 2019. Nå skal området utvikles videre med arbeidsplasser, boliger og kultur- og servicefunksjoner.

Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City – ble etablert våren 2019. Nå skal området utvikles videre med arbeidsplasser, boliger og kultur- og servicefunksjoner. Oslo Science City lyser nå ut en åpen anbudskonkurranse for å få innspill til hvordan området kan bli både et kraftsenter for innovasjon, og et attraktivt og levende byområde.

Første punkt er en dialogkonferanse onsdag 3. juni kl. 09:00 - 11:00, webinar, med mulighet for påfølgende én-til-én-møter. Deretter vil innspill fra dialogmøte og de påfølgende møtene bli brukt til å utforme den etterfølgende konkurransen.

Skal bli en motor for nye jobber og verdiskaping

- Forskningsparken består i dag av 300 selskaper og forskningsaktører, og våre 57.000 m2 er ikke tilstrekkelig for alle som vil inn og alle bedriftene som vokser, sier Karl-Christian Agerup som har ledet Forskningsparken siden 2010.

- Vi planlegger påbygging av parken for å få plass til flere bedrifter, men potensialet er mye større. Det er i dette området, blant forskere, studenter, gründere og investorer, at vi finner forutsetninger for grønn omstilling og nye arbeidsplasser.

– Nå jobber vi sammen for at hele Oslo Science City skal videreutvikles, tiltrekke seg mer talent, bidra til mer næringsliv og bli til den motoren for nye jobber som Norge behøver, sier Agerup.

– Vi tar i bruk ny, tverrfaglig kunnskap og innovative metoder når vi skal utvikle dette området, sier administrerende direktør i Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye. Vi har utviklet oppdraget i nært faglig samarbeid med blant andre DOGA og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og ønsker alle relevante fagmiljøer velkomne til å delta i konkurransen, legger hun til. Wergeland Sørbye oppfordrer også alle potensielle leverandører om å avtale én-til-én-møte.

Bakgrunn

Våren 2019 vedtok Oslo kommune en strategi for utvikling av Oslo som kunnskapshovedstad. Et viktig tiltak i strategien var å etablere innovasjonsdistrikter, og i mars 2019 ble Oslo Science City etablert. Oslo Science City ligger i tilknytning til Universitetet i Oslo og Forskningsparken, og strekker seg geografisk fra Marienlyst til Gaustad og Ullevål. Her finner vi noen av Norges største og viktigste kunnskapsorganisasjoner, som Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst, NGI, Forskningsparken, SiO og SINTEF.

Hvordan skape innovasjonskultur og byliv

For å øke forståelsen for hva som må til for å realisere ambisjonen om å bli et av verdens fremste innovasjonsdistrikter skal Oslo Science City høsten 2020 gjennomføre en tverrfaglig mulighetsstudie. De vil blant annet utforske muligheter og utfordringer fra brukernes perspektiv fram mot tre framtidshorisonter: 2025, 2035 og 2045.

Hvordan vil det være å være innbygger eller besøkende i fremtidens innovasjonsdistrikt? Hvordan bygges innovasjonskultur og byliv parallelt og kontinuerlig over mange år? Hvilke rom, møtesteder, tjenester og systemer er det innbyggere og brukere vil møte og oppleve som en del av områdets byliv og innovasjonskultur?

Her kan du laste opp invitasjon til Dialogkonferanse 3. juni

Se også Oslo Science City