Statsminister med høye forventninger

Publisert: 19 august 2020

Tekst: --

- De som lykkes med å utvikle samfunnet sitt, har tort å tenke nytt. De har tort å investere i en fremtid, tort å utvikle seg. De har tort å ta sjanser, sa statsminister Erna Solberg på pressemøtet for lanseringen av Oslo Science City

- Jeg håper og tror at Oslo Science City blir historien om hvordan riktig kompetanse, innovasjonskraft og risikovillig kapital smeltet sammen. Les statsministerens tale her.

Et verdensledende innovasjonsdistrikt

Ambisjonene er høye for Oslo Science City. Copenhagen Science City og Stockholm Science City er modeller, og initiativtagerne er også inspirert av Knowledge Quarter i London og Kendall Square i Boston. Oslo Science City skal være et partnerskap mellom noen av Norges ledende kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og Oslo kommune.

Koble, dele og skape

- Gullet i vårt område er våre 30 000 studenter, sa rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen til deltakerne. Studentene, som kanskje er de beste i landet, bidrar til å holde broen åpen mellom akademia og næringsliv, og er noen av de som vil bidra med skaperkraft i årene som kommer. Skapekraft og bærekraft var rektors hovedbudskap da han satte forventningene når mer av kunnskapen blir tatt i bruk. 

- Koble, dele og skape. Norge står overfor omfattende samfunnsutfordringer. Vi skal omstille oss til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, samtidig som vi videreutvikler bedrifter og skaper nye arbeidsplasser. Det betyr både store investeringer og utvikling av ny kompetanse, sa administrerende direktør i Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye, til de innbudte gjestene på lanseringen.

For å lykkes må vi utvikle fremragende kunnskap, og ta kunnskapen i bruk. Kunnskapsinstitusjoner, innovasjonsmiljøer og kunnskapsintensivt næringsliv må samarbeide tettere, og gjensidig forsterke hverandre.

Oslo Science City er et partnerskap mellom aktørene i området; Universitetet i Oslo, Forskningsparken, SINTEF, Oslo universitetssykehus, FERD og flere, og Oslo kommune.

Les mer om innovasjonsdistriktet på Oslo Science Citys nettside

Her kan du se arrangementet som ble direktestrømmet.