Leder for en dag i Forskningsparken

Publisert: 02 november 2021

Tekst: --

I år fikk vi gleden av besøk fra 3 unge ledertalenter som har fulgt 3 toppsjefer i Forskningsparken, under «Leder for en dag», et årlig initiativ fra Ungt Entreprenørskap.

– Det var spennende å ha Henning Mortensen som Leder for en dag i Forskningsparken. Jeg lærte masse av de spørsmål Henning stilte gjennom dagen, forteller Bjørn Erik, CEO i Oslotech. Vi tror også at Leder for en dag og arbeidet vi gjør her i Forskningsparken gir Henning mye inspirasjon i sin grundertilværelse.

– Vi ønsker å gi elever og studenter en trygg arena for trening og læring før de skal ut i det virkelige arbeidslivet. Gjennom «Leder for en dag» får de god veiledning, verdifull ledertrening og et viktig nettverk på veien videre. Derfor er vi veldig takknemlig overfor de lederne og bedriftene som stiller opp for ungdommene og gir dem inspirasjon til en fremtidig karriere, forteller en engasjert Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

– Det var inspirerende for meg å få en lynende intelligent 18-åring som kunne delta aktivt i sparring og bidra med tips og råd i ulike settinger med et nytt blikk, forteller Eirik Wahlstrøm, CEO i Ludenso. Som et eksempel fikk jeg gode tilbakemeldinger på en viktig presentasjon jeg skulle holde dagen etterpå, og innspill på testing av en demo vi skulle oversende til kunde. 

Forrige skoleår etablerte over 13.000 elever og studenter ungdomsbedrift eller studentbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap. Ledertalentene som deltar på «Leder for en dag» er plukket ut basert på sine prestasjoner i dette arbeidet, og blir koblet opp mot en toppleder fra et relevant selskap eller organisasjon. Og i «Leder for en dag» som i Ungt Entreprenørskaps programmer for øvrig er det full likestilling med like mange jenter som gutter.

– Det er en utrolig motivasjon for de unge ambisiøse talentene at toppledere fra næringsliv, organisasjoner og politikk velger å bruke tid på dem, følge dem og gi dem tips og råd på veien videre. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og det er nettopp det vi gjør også denne dagen, forteller Nykkelmo.

Fra venstre: Henning Patrik Winsjansen Mortensen, Bjørn Erik Reinseth, Hanna Olsen, Grete Nykkelmo, Venkat Hrushikesa Varri og Eirik Wahlstrøm.

Om Ungt Entreprenørskap

  • Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

  • Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og programmene i skolen gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. Vi når årlig ca.120.000 elever og studenter fra grunnskole til høyere utdanning med programmer om entreprenørskap, økonomi og jobbtrening.

  • Les mer om Ungt Entreprenørskap på www.ue.no.