Unibottle tester i disse dager ut sin panteløsning for privatpersoner og bedrifter hvor du har muligheten til å levere panten rett i deres pantekontainer Unibox og få panten inn på egen konto.

Unibottle har som mål å hjelpe din bedrift til å nå 100% gjennviningsgrad på pant. Unibox gir full oversikt over pante-forbruk digitalt i deres webapp og gjør panting like enkelt som å kaste annet avfall.

Slik fungerer det:

Skriv kode
Bedriften/avdelingen får sin personlige pantekode. Koden skrives på panteposen(e)

Avlever posen
Hos din bedrift vil det være en Unibox hvor du avleverer panteposen(e). Unibox tømmes hver fredag

Motta penger
Bedrifen/avdelingen mottar 70% av pantebeløpet. Beløpet ser du i deres web-app pant.unibottle.no. Du velger selv når du vil ta ut pengene. 

Pantekontaineren er plassert på adkomsttorget i Forskningsparken.