Fra Startuplab til et av landets ledende e-helseselskaper

Publisert: 03 januar 2024

Tekst: Veronica Søum, NewsLab AS

Foto: Angelique Culvin-Riccot

«Det kommer til å bli motbakker», var tilbakemeldingene gründerne ble møtt med i oppstarten. Nå forenkler Diffia hverdagen til helsepersonell og pasienter ved flere sykehus.

Det som startet med to karer, store ideer, skisser og mye mot ved en liten pult i Startuplab i 2016, har vokst til å bli et av Norges ledende e-helseselskaper. I dag er Diffia blant de største selskapene i Forskningsparken, og har med sine med 25 ansatte rykket opp til tredje etasje.

– Vi pleier å spøke med at neste steg for Forskningsparken er å bygge en etasje til, der vi kan ha kontor med 200 ansatte. Vi vil i alle fall fortsatt være en del av Forskningsparken, sier markedssjef Vetle Slagsvold Støre i Diffia.

Gründerne Soheil Dabestani og Petter Risøe og resten av gjengen i Diffia har utviklet appen og plattformen Nimble. Den gir mobile digitale verktøy til helsevesenet, som skal forbedre og forenkle hverdagen for helsepersonell og pasienter. 

Gjennom Nimble får pasientene bedre oppfølging digitalt, samtidig som sykehusene opplever tjenesteforbedringer gjennom nye og mer effektive pasientforløp.

– Soheil og Petter hadde erfaring fra jobb i helsevesenet, og interesse og kunnskap om teknologi og design. De så et stort forbedringspotensial i å gjøre hverdagen enklere for personell og pasienter, forteller Slagsvold Støre.

Jobbet tett med sykehusansatte

Helsevesenet ligger bak i digitaliseringsprosessen, og teknologiske muligheter som mange andre bransjer tar for gitt – som kommunikasjon via chat og å jobbe i samme dokument – har lenge vært en utopi.

Samtidig blir utfordringene i helsevesenet bare større og større. Med flere eldre, større helseutfordringer og større kronikergrupper, er økt grad av effektivisering og frigjøring av ressurser helt avgjørende.

Å drive med innovasjon i helsevesenet er ikke lett. I starten fikk gründerne i Diffia tydelig tilbakemelding om at hvis de skulle levere digitale løsninger til sykehus, måtte de være klare for å gå i motbakke. 

– En app for forbrukere kan du i teorien bare lage, legge ut i appstore, markedsføre og så vokser den av seg selv. For å vokse inn i sykehus er det enormt mange krav og hindre du må komme deg forbi. Krav til informasjonssikkerhet, personvern, regulatoriske sertifiseringer, offentlige anskaffelser, store systemer og leverandører har tradisjonelt sett gjort tilgangen vanskelig for nye og innovative selskap. 

Diffia har jobbet tett med Sunnaas sykehus og Sykehuset Østfold, og har hatt god nytte av å være ute i klinikken og utvikle sammen med sykehuspersonell og tilrettelegge for deres behov.

Nimble er en løsning for digital hjemmeoppfølging og digitale pasientforløp, slik at pasienter slipper å reise unødvendig fram og tilbake til sykehuset. Samtidig kan helsepersonell ha oppfølging og samhandling på en trygg måte.

– Oppfølgingen for diabetespasienter har tradisjonelt vært å komme til sykehuset to ganger i året. Men en stor andel av pasientene trenger ikke å komme inn så ofte. Da kan de heller være hjemme med digital oppfølging, mens pasienter som trenger å komme inn oftere kan gjøre det. Det er bruker- og behovsstyrt, forklarer Slagsvold Støre.

Øker hver eneste måned

Diffia er i sterk vekst. Nå er 1200 pasienter ved Sykehuset Østfold under hjemmeoppfølging og digital poliklinikk ved bruk av Nimble, og tallet øker med opptil 30 prosent i måneden. Nimble er også i bruk ved Vestre Viken, Sunnaas og Sykehuset i Vestfold. 

Målet er å etter hvert utvide til flere sykehus, og forhåpentligvis også i utlandet.

– Det at vi har kommet på innsiden av helsevesenet skyldes stamina hos gründerne og den kunnskapen og utholdenheten de har, til tross for mange barrierer langs veien. I tillegg har vi gode investorer som skjønner at dette er essensielt for helsenæringen, og at det tar tid. Vi har også fått hjelp fra virkemiddelapparatet, som Innovasjon Norge, og ikke minst fremoverlente mennesker i helseforetakene som har turt å satse på nye ideer og ny innovasjon.

Markedssjefen fremhever hvor viktig Forskningsparken er for Diffia og skryter av det kreative miljøet. 

– Du kan sparre med de som er mindre, og få råd av de som er større. At det er mennesker, aktiviteter og ting som skjer i bygget, bidrar til at selv om det visse dager er ganske tomt på kontoret, er det mange å møte likevel.