Legemidlenes kontrolltårn

Publisert: 15 november 2023

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Angelique Culvin Riccot

Anette Sauve i Vitas lokaler
Anette Sauve i Vitas lokaler

Øverst i A-blokka i Forskningsparken sitter legemiddelbransjens svar på Petter Smart og Tante Sofie: Bioteknologiselskapet Vitas. Der sørger høykompetente ansatte, deriblant en gjeng med roboter, for at legemidlene vi bruker inneholder det de skal.

Hver dag dumper det inn prøver av alt fra greske mygg til thailandske hvalhaier ned i postkassen til Vitas i Forskningsparken. I analyselaben har de maskiner som døgnet rundt gjør analyser av tørre blodprøver der man ser etter for eksempel fettsyrer, vitaminer, antistoffer mot virus eller stoffer forbundet med risiko for kreft. Vitas er i dag verdensledende innen denne metoden, kalt DBS (Dried Blood Spot), men mange er ikke klar over at de også er en viktig partner for utviklere og produsenter av legemidler.

Anette Sauve er leder for Pharma Services i Vitas.

- Vi kontrollerer og dokumenterer at et legemiddel inneholder det det skal, at det er stabilt og at det ikke har sneket seg inn noen uønskede stoffer, sier Anette Sauve.

Hun er leder for Pharma Services i Vitas og hjelper sine kunder helt fra starten av utviklingsprosessen, til fase 3 kliniske studier og også etter lansering i markedet.

- Vi er ett av få selskaper i Norge som har en nødvendig tilvirkertillatelse for legemidler, en såkalt GMP-sertifisering, og vi er derfor en viktig samarbeidspartner for mindre oppstartselskaper som ennå ikke har et stort produksjonsapparat oppe, forteller Sauve.

Innovativ skreddersøm

Utvikling av metoder for å teste legemidler er ikke alltid like rett frem. Skreddersøm er et av kjennetegnene på en Vitas-analyse.

- Nye legemiddelselskaper lager ofte medisiner basert på et eget molekyl, uten en etablert testmetode. Da må vi innovere og lage spesialløsninger. Det er gjerne ikke de «lette» prosjektene som havner hos oss, men vi gir oss ikke, og synes det er veldig gøy å finne gode løsninger, sier gründer og administrerende direktør Thomas Gundersen.

Vi er ett av få selskaper i Norge som har en nødvendig tilvirkertillatelse for legemidler, en såkalt GMP-sertifisering

Anette Sauve, Vitas

GMP

GMP er en forkortelse for "Good Manufacturing Practice", et system for kvalitetssikring som brukes av produksjonslaboratorier for å sikre renhet og kvalitet.

Bioteknologiselskapet, som ledes av gründer og doktor i kjemi Thomas E. Gundersen, har gjennom tre tiår jobbet seg opp til å bli verdensledende på automatiserte analyser av tørket blod.

De dyktige forskerne deres jobber gjerne sammen med kunden over tid for å finne den beste metoden, og har samtidig full kontroll på kravene til dokumentasjon, helt ned til pennen det skal signeres med, som skal godkjennes av Legemiddelverket.

- Et nytt legemiddel er underlagt et svært omfattende regelverk. Vi guider våre kunder gjennom dette som en rådgiver og samarbeidspartner. Det kan noen ganger bety at vi på et tidspunkt i prosessen sier at dette er «godt nok», for å unngå unødvendig bruk av tid, eller at vi foreslår en alternativ løsning, sier Anette Sauve.

Lokalt og nært

I den globale legemiddelbransjen er Vitas en liten aktør sammenliknet med pharma-giganter som ofte har sin egen analyselab. Likevel tiltrekker de seg kunder fra hele verden.

- Det kan for eksempel være at noen jobber med produkter til havdriftsnæringen og ønsker en lokal partner med kort vei til «kilden». Et enkelt google-søk vil også vise at vi er verdensledende på detaljanalyser av fettstoffer, lipider, som ofte inngår i formuleringer til legemidler, sier Gundersen.

En av kundene som foretrekker å ha en lokal partner - faktisk så lokal at man kan rusle bort i kontor-tøflene - er GE HealthCare.

- Selv om vi har et godt laboratorium selv, er det godt å få hjelp fra VITAS når vi trenger spesiell kompetanse eller kapasitet, sier Arnfinn Andersen, kjemiker og forsker ved GE HealthCare.

Langsiktig partner

Vitas ble etablert for 30 år siden, som et resultat av forskning på ernæring ved Universitetet i Oslo, og var det andre private selskapet i historien som ble opprettet ved UiO. Selskapet har vokst jevnt og trutt, har en sterk økonomi og har bidratt til en rekke vitenskapelige publikasjoner på høyeste nivå.

- Vi er kanskje ikke så veldig synlige, men vi har vokst mens vi har konsentrert oss om faget. For våre kunder er det viktig å ha en stabil partner. Vi har vært her i 30 år, og har planer om å være her i minst 30 år til.

Vitas har både kontorer og laboratorier i 4. etasje av Forskningsparken.

Både Gundersen og Sauve ser nå en gledelig vekst av biotech-selskaper i Norge, og spesielt i Forskningsparken.

- Vi opplever at en underskog av selskaper nå vokser seg større. Mange av disse fødes i Forskningparken og i områdene rundt. Da er det nyttig å ha tilgang på laboratorier og kompetanse her oppe i 4. etasje, avslutter Gundersen.