Tar opp kampen mot batteri-branner i avfallssorteringen

Publisert: 22 august 2023

Tekst: Anne-Marie Korseberg Stokke

Foto: Anne-Marie Korseberg Stokke

«Vi snakket med en erfaren gründer i USA tidligere i år, og han sa: "Have fun and get shit done!" Det er noe vi prøver å huske på.»

Fakta

Hvem: Synne Sauar

Hva: CEO & Co-founder

Hvor: Li-Tech

Hva er Li-Tech, og hvilket problem ønsker dere å løse?

Halvparten av alle avfallsanlegg opplever brann på ukentlig eller daglig basis på grunn av litium-batterier som eksploderer i avfallsstrømmen. Dette vil vi gjerne forhindre. Li-Tech utvikler et system som finner feilsorterte batterier ved hjelp av en sensor under samlebåndet. Sensoren sender ut et magnetisk signal og får informasjon om materialsammensetningen i retur. Maskinlæring sørger for å fortelle oss om dette er et batteri eller ikke, og batteriet kan sorteres ut. Dette gjør avfallssorteringen sikrere og ikke minst blir det mulig å gjenbruke materialene i batteriet.

Hvorfor valgte du å jobbe i en startup?

Min co-founder Ida Marie Pedersen og jeg møttes på studiet i entreprenørskap og innovasjon. Vi var begge interessert i sirkulærøkonomi og ønsket å jobbe med noe som handlet om å beholde og utnytte ressursene i kretsløpet. Vi hadde begge to ulike prosjekter i avfallsbransjen, og etter Idas internship i Ragn Sells fikk vi vite at det bransjen trengte mest av alt var en sensor for å finne batterier – for å forhindre branner. Problemet ble nærmest servert på et sølvfat! Med penger fra Stud-Ent kunne vi bruke det første året på å utforske problemet. Li-Tech er faktisk min første fulltidsjobb etter studiet!

Når tenkte du sist: Dette kommer ikke til å gå!

Jeg har egentlig tenkt hele tiden at vi kom til å finne ut av det, men vi brukte lang tid på å finne ut hvilken retning vi skulle gå med teknologien. Dette er et komplekst problem og et avansert produkt som har krevd mye prøving og feiling. Den første prototypen vi laget fungerte ikke slik vi ville. Eller, den fungerte, men fanget opp litt mer enn den skulle.

Når tenkte du sist: Dette kommer til å gå!

Vi har nå en prototype på versjon 2 av sensoren, som vi håper å teste denne høsten. Nå ser vi lyst på framtiden! Finansiering og støtte fra Startuplab og de andre investorene har også vært avgjørende.

Hva er ditt beste råd til ferske gründere?

Vi snakket med en erfaren gründer i USA tidligere i år, og han sa: «Have fun and get shit done!» Det er noe vi prøver å huske på. Vi må det gøy, men vi må også få ting gjort. Man kan bli litt rådvill når det er mange meninger og mange veier å gå, men på et tidspunkt må man bare ta en avgjørelse og få ting gjort. Ikke overanalyser – du har uansett ikke full kontroll!