Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetsykehus, Helse Sør-Øst RHF, SINTEF og Forskningsparken i Oslo har etablert Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt. Området strekker seg fra Majorstuen mot Marienlyst, Blindern og opp til Gaustad. Oslo Science City ledes av Christine Wergeland Sørbye og med seg har hun Mads A. Danielsen, prosjektkoordinator. Sekretariatet er samlokalisert med Oslotech her i Forskningsparken.

Oslo Science City

Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetsykehus, Helse Sør-Øst RHF, SINTEF og Forskningsparken i Oslo har etablert Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt. Området strekker seg fra Majorstuen mot Marienlyst, Blindern og opp til Gaustad.

 

LinkedIn.pngLinkedIn   Facebook.pngFacebook    Instagram.pngInstagram   Twitter.pngTwitter   Website.pngWebsite    Email.pngNewsletter 

Rektor ved UiO, Svein Stølen, er glad for at Christine W. Sørbye er ansatt som leder for innovasjonsdistriktet Oslo Science City. (Foto: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken)

Leder Oslo Science City

Norges første innovasjonsdistrikt skal utvikles i området fra Gaustad og Blindern til Marienlyst og Majorstuen. Nå er Christine Wergeland Sørbye ansatt som CEO og gleder seg til å ta fatt på oppgaven i mai måned.

Les mer

Oslo Science City etableres. Sekretariatet blir hos Oslotech i Forskningsparken, og skal bidra til å tiltrekke næringsliv, talenter og investeringer som bygger opp under ambisjonene om å skape ytterligere verdier og arbeidsplasser i området.

Nå er det Oslos tur!

- Oslo Science City har en mulighet til å etablere seg som ett av de viktigste innovasjonsdistriktene i Europa. En kombinasjon av fremragende forskningsinstitusjoner og moderne innovasjonsstruktur vil tiltrekke seg både nytt og etablert næringsliv.

Les mer