Nettverk og klynger

Flere fremgangsrike klynger og nettverk er lokalisert i Forskningsparken innenfor de faglige tyngdepunktene helse, livsvitenskap, entreprenørskap og innovasjon. Som leietaker vil du alltid ha kort vei og lav terskel til nettverk som kan være viktig for din virksomhet.

Helse og livsvitenskap

Av Forskningsparkens over 300 selskaper er svært mange virksomme innenfor helse og livsvitenskap. Da er det naturlig at arenaer for samarbeid og innovasjon også holder til her.
Bli kjent med

Health2B

Health2B er en arena for offentlig-privat samarbeid der helsenæring, akademia, pasienter og helsetjenester kommer sammen for diskusjon og innovasjon for å skape morgendagens helseløsninger.

Norway Health Tech

Norway Health Tech er en teknologiklynge som legger til rette for framveksten av nye og innovative helseløsninger. Vårt mål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom våre medlemmer og økosystem.

The Life Science Cluster

The Life Science Cluster jobber for å realisere potensialet til norges livsvitenskapssektor, bringe bærekraftige løsninger til samfunnet og skape flere arbeidsplasser.

Forskningsparken som møtested

Hver uke er det i snitt 70-100 møter og arrangementer i Forskningsparken. Mennesker møtes for å lære noe nytt, knytte kontakt, diskutere utfordringer og skape løsninger. Vi tilbyr lokaler som dekker de fleste møtebehov, fra et klassisk auditorium til små grupperom og hyggelige lounger.

Entreprenørskap og innovasjon

En rekke nettverk og klynger i Forskningsparken arbeider for å legge til rette for innovasjon og entreprenørskap, innen både næringsliv, forskere, studenter eller skoleelever.
Bli kjent med

Inven2

Inven2 er et aksjeselskap eid av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Det ble opprettet for å administrere det kommersielle potensialet til oppfinnelser og arbeidsresultater fra disse to institusjonene samt alle helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF.

Veksthuset for verdiskaping - UiO Growth House

Veksthuset skal bidra til en sterkere innovasjonskultur ved Universitetet i Oslo slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Insj

Gratis hjelp til studenter med ideer. Har du en idé du har lyst til å utforske, men usikker på hva som må gjøres? Vi hjelper deg å ta insj på ideene dine!

Oslo Science City

Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt. I området fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevaal stadion, samt Radiumhospitalet er det 30.000 studenter og 7500 forskere, landets beste universitet, universitetssykehus, forskningsinstitutter i verdensklasse samt over 300 bedrifter. Dette er Norges mest kunnskapstette område, med et stort potensial for innovasjon og nye arbeidsplasser innen helse, livsvitenskap, digitalisering, energi, klima og bærekraft.
Bli kjent med

Oslo Science City

Midt i Norges mest kunnskapsintensive område utvikler vi et levende område med plass for bedrifter og sterke økosystemer for innovasjon.
Arrangementer i vårt nettverk

General Assembly & Summer Connect 2024

The Life Science Cluster

SPARK Norway Educational Forum

SPARK Norway Educational Forum

Kurs i kliniske oppdragsstudier

fra forespørsel til sluttrapportering

 • 03 juni 2024
 • 00:09-16:00

Kurs i testing og utprøving av medisinsk utstyr

Inven2

 • 04 juni 2024
 • 09:00-16:00
 • Hagen 3

The Healthtech Festival 2024

Taking care of tomorrow

 • 13 juni 2024
 • 09:00-21:00

NorBatt 2024

Organized by UiO and IFE

 • 24 sep 2024
 • Day 1

Science Impact 2024

Oslo Innovation Week

 • 25 sep 2024
 • 08.00–20.00

Making the most of it

optimal bio-resource utilization

 • 26 sep 2024
 • 08:30-10:30
 • Lyng